Şeyh Ebü’r-rebi, bir keresinde “La ilahe illallah” sözünden ibaret olan Tevhid kelimesini 70.000 defa söylemişti. Fakat, onun sevabını herhangi bir kimseye bağışlamaya henüz niyet etmemişti.
Bir gün, bir cemaatle birlikte, sofrada yemek yiyordu. Cemaat arasında kalp gözü açık bir gençte vardı. Genç yemeğe elini uzattığı sırada, aniden feryada başladı. Yemekten elini çekti.
Ona, “Niçin ağlıyorsun?” diye soruldu.
Genç: “Şu anda cehennemi ve annemin de cehennemde azapta olduğunu gördüm. Bu sebepten ağlıyorum,” dedi.
Şeyh Ebü’r-rebi bu sözleri duyunca içinden: “Ya Rabbi, biliyorsun ki, ben 70.000 defa Tevhid Kelimesini söylemiştim. O yetmiş bin Tevhid Kelimesinin sevabını, bu gencin annesinin, azaptan kurtulması için ona bağışlıyorum,” diye niyet etti.
Şeyh Ebür-rebi içinden böyle niyet edince, genç birden tebessüm etti, yüzü güldü:
– Ne oldu? diye sorulduğunda, şu cevabı verdi: “Annemi görüyorum. Şu anda cehennem ateşinden kurtuldu.” Sonra cemaat yemek yemeğe devam ettiler.
Şeyh Ebü’r-rebi sofrada bulunanlara şu açıklamayı yaptı: “Bu gencin keşfi doğrudur. Eğer 70.000 defa “la ilahe illallah” denip bir ölünün veya dirinin cehennem ateşinden kurtulması için bağışlanırsa, bunun faydası mutlaka görülür.”