Aziz kardeşim. Büyüklenme. Ve böyle bir
sevdaya düşme. Parmakla gösterilmeğe heves etme.
Seni kimse tanımazsa tanımasın. Allah'ın seni
bilmesi kâfi.
Eğer, halk içinde bir mevki sahibi olmuş isen, bu
Allah'ın bir lütfudur. Sana yakışan tevazu'dur.
Herkes gibi sen de topraktan yaratıldın. O toprak
senin anan'dır. Anasına karşı kibirlenen âsi olur.
Anaya, babaya isyan haram'dır. Allah seni
yükselttikçe sen, küçül. Riyaset peşinde olma.
Riyaset, kıyamette hüsran ve nedamettir. Riyasete
ehl olan, riyaset peşinde dolaşmayandır. Mevki
icabı eğer, çok hürmet görüyor ve çok hizmet
ediyorlarsa, sen de Rabbine tevazu et. Ya Rab, bu
hürmetler hep mevki ve rütbeyedir beni mağrur
etme diye yalvar. Bil ki azlolunduğun gün, hiç
birisi kalmaz.