Benlik (Nefis)
İzâfi Vasıf'ın / Hastalıkların Davranışlardaki Belirtileri

1) Şeriat hükümlerini bilmemek ve öğrenmek istememek
2) Acelecilik
3) İlahi emirleri inkar etmek
4) Esmâü'l-Hüsnâ'lardan birine sahip çıkmak
5) Daima "Ben" diye konuşmak
6) Doğru hareketi bildiği ve kabul ettiği halde uygulamamak
7) Riyâzet peşinde koşmak
8) Şaşkın olmak
9) Halkın yardımına koşmamak
10)Taatına güvenmek
11) Mahlûkata gönül kaptırmak
12) Merhametsiz olmak
13) Dininde taviz vermek
14) Âhiret ilimlerini öğrenmek istememek
15) Her çeşit şikâyeti yapmak

Emir Altına Girmeme Arzusu (Vasfı)
(Toprak)
İzâfi Vasıf'ın / Hastalıkların Davranışlardaki Belirtileri

1) Hâyasızlık
2) Utanmamak
3) Başkalarına itiraz etmek
4) İlâhi emirleri bazılarına itiraz etmek
5) Hırçınlık
6) Nefsin istekleri olmadığı zaman üzüntü duymak
7) Takdir olunana razı olmamak
8) Nefsine güvenmek

Üstünlük Kurma Arzusu (Vasfı)
(Ateş)
İzâfi Vasıf'ın / Hastalıkların Davranışlardaki Belirtileri
1) İntikam almak
2) Öfkelenmek
3) Başkalarında kusur aramak
4) Kin tutmak
5) Hased etmek
6) Kıskançlık
7) Gıybet etmek
8) Mevki hırsı ve sevgisi
9) Mal hırsı ve sevgisi
10) Adaletsiz davranmak
11) Başkalarına zarar vermek
12) Şöhret sahibi olmayı istemek
13) Çekişmek
14) İftira etmek
15) Buğz etmek

Menfaatini Kollama Arzusu (Vasfı)
(Su)
İzâfi Vasıf'ın / Hastalıkların Davranışlardaki Belirtileri

1) Cimrilik
2) İki yüzlülük (riyâkarlık)
3) Yalancılık
4) Yağcılık
5) Uzun emel
6) Aşırı istek
7) Mal toplamak
8) Fakirlik korkusu çekmek
9) Yoksullukta isyan etmek
10) Hilekarlık
11) Hıyanet
12) Oburluk
13) Şüphecilik


Kendini Beğenme Arzusu (Vasfı)
(Hava)
İzâfi Vasıf'ın / Hastalıkların Davranışlardaki Belirtileri
1) Kibirlik
2) Gurur
3) Kendini beğenmek
4) Alaycılık
5) Kendini kusursuz görmek ve göstermek
6) Öğünmek
7) Küsmek
8) Varlıkta sevinmek
9) Faydasız davranışlarda bulunmak
10) Herkesin kendisine hürmet göstermesini istemek
11) Hiciv, nükte yapmak