TASAVVUFSana Allah’dan korkmayi, kötülükten geri durmayi tavsiye ederim. islam dininin zahirdeki emirlerine uy. Gönlünü genis tut.
*
Nefsini daraltma. Yüzünü güler eyle. Varliğini doğrulara harca. Başkalarını üzme. Zor işleri kendin al. Fakirliğin kýymetini bil. Büyüklerin kadrini bil. Arkadaşlarinin kiymetini bil; onlarla iyi geçin.
*
Küçüklere nasihatta bulun. icabinda büyüklere de doğruyu söylemekten çekinme. Düşmanlık yapma; iyilik yapmaya devam et. Bol harca; ama hep Hak yolunda. Mal yapma. Sohbete layik olmayanlarla konuşma; gerek din, gerekse dünya için onlara akil danişma.
*
Fakirliğin asıl manası odur ki, senin gibi birine ihtiyaç sayıp dökmeyesin… Zenginliğin manasi ise, senin gibilere karşı gönlünde bir ilahi vakarin olmasidır.
*
Tasavvuf, dedikoduyu bırakmaktır. Yalnız açlığı gidermek için yemek, hiçbir işe yaramayan alişkanligi birakmakla hasil olur. Nefse güzel gelen şeyleri birakman iyi olur.
*
Fakirlik hali ilimle başlar, yumuşak tabiatla büyür. ilim onu korur. Yumuşaklık ise sevdirir.

Tasavvuf sekiz huy üzerinedir:

1. Sahî olmak: Eli açik, cömert olmak. Bu adet İbrahim Peygambere (A.S.) verildi.

2. Razı olmak: Bu adeti İshak Peygamber (A.S.) almıştır.

3. Sabır: Bu hali Eyyub Peygamber (A.S.) benimsemiştir.

4. Işaret: Bu da Zekeriyya Peygamberin (A.S.) hususiyetidir.

5. Gurbet: Bu da Yahya Peygamberin (A.S.) nasibidir.

6. Kalın ve sade giyinmek: Bu da Musa Peygamberin (A.S.) meşrebidir.

7. Seyahat: Bu da isa Peygambere (A.S.) nasip olmustur.

8. Fakr: Bunu da Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) almıştır. Bir Hadis-i şerifinde: “Fakr, benim övüncümdür,” diye buyurmuştur.

Hepsine selam olsun.