"Bu şehr-i Sitanbul ki bî - misl ü behâdır"
Nedim

Sen sebepsin de ey İstanbul
diyarı Dobruca'dan
abdallar piri Otman Baba yürür Fatih otağına
yüreğinde ezeli aşkı Hakk ile
ve nice masum yüzlü dervişlerin fenafillâh olur
yedi tepe yedi iklim Bellini fırçası ile...
 
Sen sebepsin de ey İstanbul
Rusçuk Yaranı'ndan
Alemdar Mustafa Paşa yürür Topkapı sarayına
vebalinde "Sened-i İttifak" ile
ve nice küskün şehzadelerin helâk olur
çıldırmış konaklarında sarı sırma sırım ile...
 
 
Sen sebepsin de ey İstanbul
Makedonya dağlarından
Resneli Niyazi Bey yürür Yıldız sarayına
tüfeğinin namlusunda ihtilâl tebliğ ile
ve nice tahtı tacı yüce sultanların ferağ olur
isyankâr meydanlarında "Hürriyet Kasidesi" ile...
 
Sen sebepsin de ey İstanbul
soykırımlardan arta kalan
gazap rüzgarlarından feyz alan
nice evlâd-ı fatihanın döner de Rumeli bozgunlarından
tarumar gönülleri sinende iflâh olur
yedi iklimden evlâ bir nefes aşkın ile...
 
 
Galip Sertel
 
"Bu şehr-i Sitanbul ki bî - misl ü behâdır" : "Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur"
Gentile Bellini : 1480-1481 yıllarında İstanbulda bulunan Venedikli resam
Sened-i İttifak : Sultan II Mahmut ile ayanlar arasında 29 eylül 1808 tarihli bir anlaşma
Hürriyet Kasidesi : Vatan şairi Namık Kemal şiiri