Hersey bir güvercin yuvasinin bulanik görüntüsü ile basladi.

Dünyanın bilinen ilk fotoğrafı, Fransız Ordusundan emekli eski bir subay olan Joseph Nicephore Niepce tarafından 1827 yılının bir yaz günü çekildi. Fotoğrafına haliograph yani güneş çizimi adını veren Niepcenin fotoğrafında bir kulübenin çatısı üzerindeki güvercin yuvasının bulanık görüntüsü yer alıyordu.

Dünyada çekilen ilk fotoğrafJoseph Nicepore NiepceAslında Niepceden 750 yıl kadar önce görüntünün büyüsü peşinde ünlü islam optik bilgini Basralı El-Hasandır.

1813te ışığa duyarlı bir levha üzerinde, kalıcı görüntüler elde etmeyi başaran Joseph Nicepore Niepcenin 1827de çektiği dünyanın bilinen ilk fotoğrafında bir kulübenin çatısı üzerindeki güvercin yuvası görülüyor.

MS 965-1030 yılları arasında yaşayan ünlü islam optik bilgini Basralı El-Hasan en ilke fotoğraf makinesi olan Karalık Kutuyu ilk kullanan kişidir. Basralı El-Hasan Karanlık Kutuyu ortaçağda güneştutulması sırasında güneş ışınlarını incelemek için kullanmıştı.
Batı Karanlık Kutuyu Roger Bacon, 13.yüzyılda Arap yazmalarından öğrendiği Karanlık Kutunun ayrıntılı bir tanımını yapması sonucu tanıtıdı.
1460-1472 Leon Battista Alberti ve Leonardo da Vinci de Karanlık Kutu dan yararlanarak cisimlerin görüntülerini yansıtmayı başarmışlardır.
1553 Giovanni Battista Della Porta Magiea Naturalis Libri IV adlı eserinde Karanlık Kutuyu etraflıca anlatmıştı


Avrupa stili taşınabilir fotoğraf makinesi ve karanlık oda çadırı ile çekime giden fotografçı.1568 Danillo Barbaro, karanlık kutunun ışık gören deliğine bir mercek yerleştirmiş ve görüntü kalitesini belirgin bir biçimde artırmıştır. Bir çok değişiklikler sonrasında; Gerekli yerlere yerleştirilen ayna ve mercek sistemiyle Karanlık Kutuya bir resim masası niteliği kazandırılmış ve saydam yüzeyinde meydana gelen görüntülerin çizilmesinde kullanılmıştır. Daha sonraları görüntülerin kağıt üzerine elle çizilmesi yerine bu tür zorlukları ortadan kaldıracak tespitler aranmaya başlanmıştır.
1727 Johann Heinrich Schulze gümüş tuzlarının ışığa tutulunca değişikliğe uğramasının nedeninin ışık olduğunu açıkladı.
1777lerde Scheele, mavi ve mor ışınların kırmızı ışınlardan daha etkin oldukların kanıtladı.
1780 Johan Kaspar LAVATER Silüet Makinası buldu.
1813 Joseph Nicepore Niepce ışığa duyarlı bir levha üzerinde, kalıcı görüntüler elde etmeyi başardı.
1826 Joseph Nicephore Niepce aynı işlemi Karanlık Kutuya da uyguladı. Niepce, 1827de Dünyanın bilinen ilk fotoğrafını çekti. Bir yaz günü çekilen haliograph yani güneş çizimi adını veren Niepcenin fotoğrafında bir kulübenin çatısı üzerindeki güvercin yuvasının bulanık görüntüsü yer alıyordu.
1829da kendisi gibi Karanlık Kutu da meydana gelen görüntüleri tespit etme yolları üzerinde çalışan Louis-Jacques-Mande Daguerre ile birleşerek bir ortaklık kurdu.
Niepceden 12 yıl sonra Ocak 1839da Fransız Bilim Akademisi, Louis Jacgues Mande Doguerreun metal bir plakaya kalıcı bir baskı yöntemi keşfettiğini duyurdu. Daguerre, Niépcenin sekiz saatten uzun süren pozlama süresini 30 dakikanın altına indirmeyi başarmıştı.


Basit ve görüntüleri çok kötü olmasına rağmen bu fotoğraflar Fotoğraf Dünyasının temel yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Onlar ilk oldukalrı için çok değerliler ...

Hippolyte Bayard tarafından 1840da çekilen boğulmuş adam portresi, ilk kağıt üzerine basılan direk pozitif bir fotoğraftı.
1895�te Würzburg, Bavaria üniversitesinde Wilhelm röntgeni karısı Berthanın yüzüklü eli çekerek canlı bedenin ilk fotoğrafını üretti.. Böylece X ray ışını bulundu.
Fransız Bilim Akademisi daguerreotype tekniginin detaylarini duyurdugu 79 sayfalik kilavuz büyük ilgi görmüstü.

Louis Jacques Mande DAGUERRE,Boulevard du Tample,Paris, 1838.William Henry Fox TALBOT.Botanikle ilgili ilk fotoğraflardan,1839..Gustav OEHME, Üç Genç Kız Portresi, 1845.