Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet