Büyük ölçüde, çok miktarda yapılan (alışveriş), perakende karşıtı.