Forum - Edebiyat, Eğitim, Genel Kültür Forumu - vBulletin

Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor
dqw
 1. #1
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve şiirleri

  Nedim (1681 - 1730), şair.

  Merzifonlu Mehmed Efendi'nin oğlu olan Nedim (asıl adı Ahmed), 18. yüzyıl divan şairlerindendir. 1681 yılında İstanbul'da doğmuştur. Medrese eğitimine daha küçük yaşlarda başlamış, Arapça öğrenmiş, müderrislik ve mahkeme naipliği yapmıştır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Nedim'i önce muhasipliğe sonra ise kütüphanesinde hafizı kütüb görevine getirdi. Şiirlerini çok seven Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın sayesinde Sultan III. Ahmed'in de bulunduğu toplantılara katılmış, ve sultanın beğenisini celbetmiştir. Bir çok farklı eserin çevirisinin yapıldığı kurullarda yer almış ve birçok farklı medresede müderrislik yapmıştır. Ölümü hakkında ise çeşitli iddialar vardır ki bunlar arasından gerçeğe en yakın olanı Patrona Halil İsyanı sırasında bir evin damından düşerek öldüğüdür(1730).


  Eserleri [değiştir]Lâle Devri şairi olan Nedim, neşeli şarkılar ve gazeller kaleme almış, eserlerinde sık sık aşk, şarap ve zevk kavramlarını işlemiştir. Kuşkusuz bunda dönemin aşk, şarap, zevk ve eğlence ortamlarında bulunmasının etkisi çoktur. Aynı zamanda, şiirlerinde İstanbul'a yer vermiş, İstanbul'a olan aşkını sık sık dile getirmiştir. Divan edebiyatında İstanbul'u belki de en güzel betimleyen şair kendisidir. İstanbul'u betimlerken Sâdabad'dan, Altın Boynuz'dan bahsetmiştir. Şiirlerini kıvrak ve yalın bir dille kaleme almış, aruz kalıplarına bağlı kalmamıştır. Aynı zamanda divan edebiyatına şarkı türünü ilk kazandıran şâir Nedim'dir.

  Sadrazam Ali Paşa ve Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından korundu. Nevşehirli İbrahim Paşa, şiirlerini çok sevdiği Nedim'i muhasipliğe seçti. Daha sonra ise kütüphanesinde hafızı kütüb görevine getirdi. Bütün zevk ve eğlence meclislerinde sadrazamın ve bazı devlet büyüklerinin nedimi oldu. Ramazan aylarında, sadrazam İbrahim Paşa huzurunda verilen tefsir derslerine katıldı.

  Sadrazam İbrahim Paşa aracılığı ile Sultan Üçüncü Ahmed'in bulunduğu toplantılara katılmaya başladı.Ayrıca sadrazama kasideler sunarak mevkiisini sağlamlaştırmıştır.

  Nedim dinin bazı yasaklarına karşı çıkmış, bu da onu tasavvufi düşüncelerden uzaklaştırmıştır. Nitekim şair de eserlerinde kadın, içki gibi şuhane unsurları işlemiştir. Ona göre yaşamanın temel amacı dünya zevklerini tatmak, eğlenmekti.


  Aşk ve zevk şairi [değiştir]XVIII. yüzyıl Divan şairidir. Şiirlerinde genellikle zevki ve aşkı işledi.Devlet büyüklerine kasideler sundu.Aşk ve şarap kavramlarının sık sık geçtiği gazeller yazdı.Çağının bütün yaşantısı,bayramlar,helva sohbetleri,şehzadelerin doğuşu,düğünler,güzel yapılar onu etkiliyor, bu olaylar hiç değilse bir "tarih düşürmesine" vesile oluyordu.

  Başlıca eseri Nedim Divanıdır. Mahallileşme akımı'nın öncüsüdür. Divan edebiyatındaki soyut sevgili ve mekanlar Nedim'in şiirlerinde somuta dönüşür. Yani sevgilisi hem beşeri aşkı anlatır hem de gerçektir. Zevk, eğlence, içki şiirlerinin temelini oluşturmuştur. Soğuk ve yapmacı anlatımdan kaçınmış, anlatmak istediklerini içten bir şekilde şiirlerine dökmüştür. Bunları da daha çok gazelleriyle anlatmıştır.

  Büyük şair, divan şiirinin katı kurallarına herkes gibi uysa da, bazı yenilikler yapmaktan geri durmamıştır. Örneğin bazı eserlerinde aruz yerine hece ölçüsü kullanmıştır.

  Nedim divan şiirinde çığır açmış büyük bir şairdir. Ne var ki onun değeri öldükten çok sonra anlaşılmıştır. Şair ayrıca İstanbul aşkıyla da tanınır. Zaten İstanbul şivesi akımının da öncüsü Nedim'den başkası değildir.
  Konu Heyhat tarafından (10.Ekim.2009 Saat 17:18 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  BERCESTE

  Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz
  Gülün tebessümüne bülbülün terânesine
  ........
  Bir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm ettin beni
  Nîm sun peymâneyi sâkî tamam ettin beni
  ........
  Ayağın sakınarak basma aman sultânım
  Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun
  ........
  Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım
  Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım
  ........
  Pek istedi efendimi iydin üçüncü gün
  Lütfeyle gel Nedimi'ne kurbânın olduğum
  ........
  Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedîm'i nâ-tüvân
  Gösterir engüşt ile meclisdeki minâ seni
  ........
  Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  Lâlin öpdürtmek bu haletle mûhal olmuş sana
  ........
  Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedim
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayal olmuş sana
  ........
  Düşmen ne denlü sahd ise de şâd ol ey Nedim
  Seng üzre gösterir zer-î kâmil ayarını
  ........
  Ey Nedim ey bülbül-ü şeydâ niçin böyle hâmûşsun
  Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar var idi 3. #3
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  Bercesteler


  Sen bî-haber hayâlin ile gûşelerde biz
  Tâ subh olunca her gece ayş u dem eyleriz
  * * *
  Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
  Benzer esîr-i turra-i cânânsın ey gönül
  * * *
  Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder
  Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni
  * * *
  Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım
  Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın

 4. #4
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  GAZEL

  Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük
  Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük

  O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir kerre
  O elmâsın hele zîb-i nigin-dân olduğun gördük

  Meh ü mihrin senin olsun felek biz îd-gehlerde
  Hilâl ebrûların hurşîd-i tâbân olduğun gördük

  O kâfir-beççe bir peymâne sahbâ sundu kim alıp
  Derûn-i lâleden âteş fürûzân olduğun gördük

  Niyâz ü nâz ü nûş ü bahş ü ibrâm-ı kenâr ü bûs...
  Bugün meclisde zevkin böyle tûfân olduğun gördük

  Yalan olmaz o şûhun görmedik mey içtiğin ammâ
  Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestân olduğun gördük

  Gülistân görmedik gül kokmadık ammâ ruhün meyden
  Gül-ender-gül gülistân-der-gülistân olduğun gördük

  Bi-hamdillâh yine kilk-i Nedîmâ-yı sühân-sâzın
  Gazel-perdâz-ı bezm-i sadr-ı zî-şân olduğun gördük

 5. #5
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  HADDEDEN GEÇMİŞ NEZAKET

  Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
  Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana

  Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
  Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

  Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
  Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana

  Şöyle gird olmuş Firengistân birikmiş bir yere
  Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

  Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
  El-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana

  Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
  Kendin aldırdın gönül n’oldun ne hal olmuş sana

  Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  Lâ’lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

  Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

 6. #6
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  KASİDE (İSTANBUL)

  (18. Yüzyıl - Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa)

  Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
  Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
  Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

  Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
  Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
  El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

  Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
  Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

  İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
  Gülzarların cennete teşbih hatadır

  Herkes irişür anda muradına ânınçün
  Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

  Kala-yı meârif satılır sûklarında
  Bazâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır

  Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
  Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

  Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
  Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

  Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
  Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

  Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
  Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

  Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
  Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

  Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd
  İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır

  Kûh-sarları bağları kasrları hep
  Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

  İstanbul’un evsafını mümkün mi beyân hiç
  Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır
  ..........

 7. #7
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  MÜSTEZAD

  Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir
  Yok minnetin asla
  Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
  Pinhân u Hüveydâ
  Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
  Baş üzre yerin var
  Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir
  Gel ey gül-i rana
  Neylersen edip bir-iki gün bâr-ı cefâya
  Sabreyle de sonra
  Peymâne senin hâne senin yâr senindir
  Ey dil tek ü tenhâ
  Bir bûse-i cân bahşına ver nakd-i hayatı
  Ger kail olursa
  Senden yanadır söz yine bazar senindir
  Ey âşık-ı şeydâ
  Çeşmân-ı siyeh mest-i sitem kakülü pür-hâm
  Ebrûları pür-çîn
  Benzer ki bu dîldâr-ı cefâkâr senindir
  Biçâre Nedîmâ


 8. #8
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  Rubaîler


  Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana
  Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana
  Cahbâya bahane bulma vallah billâh
  Nitdiyse o çeşm-i pür-humâr etdi bana

  Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
  Aşıkların günâhı boynunda mıdır
  Doymam şeb-i vaslına şeb-i ruze gibi
  Ey sim-beden sabah koynunda mıdır


 9. #9
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  TAHAMMÜL MÜLKÜNÜ YIKTIN

  Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın
  Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

  Ne ma'na gösterir duşundaki ol ateşin atlas
  Ki ya'ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir

  Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kafir

  Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

  Şarab-ı ateşinin keyfi rüyun şul'elendirmiş
  Bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

  Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

  Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kafir


 10. #10
  Aktif Üye yaziklar_olsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Yaş
  69
  Mesajlar
  372

  Standart Nedim Hayatı ve Şiirleri..!

  ŞARKI

  Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
  İşte üç çifte kayık iskelede amade
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan
  Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan
  Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda
  İznin olursa eger bir de Nedim-i şeyda
  Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

Benzer Konular

 1. CHE GUEVARA hayatı ve şiirleri
  Konu Sahibi SiNaN32 Forum Çeviri-Şiirler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 31.Mart.2012, 14:52
 2. CHE GUEVARA hayatı ve şiirleri
  Konu Sahibi Azecan Forum C
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2011, 09:06
 3. Kuloğlu > Hayatı ve şiirleri
  Konu Sahibi Heyhat Forum Halk şiirleri
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Mart.2009, 03:42
 4. Dertli > hayatı ve şiirleri
  Konu Sahibi Heyhat Forum Halk şiirleri
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Mart.2009, 01:03
 5. BREYTEN BREYTENBACH hayatı ve şiirleri
  Konu Sahibi SiNaN32 Forum Çeviri-Şiirler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Kasım.2008, 11:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
müslüman sohbet, islami forum sohbet oyun