Kaolinden yapılma, beyaz, sert ve yarı saydam çömlek hamuru.