Nefesim biter, sesim yetmez, çıkmaz sana yollar...
Güneş doğar, güneş batar, kayıp bize yıllar...
Şarkı susar, bir gün yine başlar...
Kim bilir? Bir gün güneş yine bizim için doğar...