Forum - Edebiyat, Eğitim, Genel Kültür Forumu - vBulletin

Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 14 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Like Tree13Likes
dqw
 1. #1
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Medine Gülgün Şiirleri

  MƏDİNƏ GÜLGÜN

  Hayatı:

  Elekberzade Nurullah kızı Medine Gülgün, 1926 yılında Bakü'de doğdu. Güney Azerbaycan(İran)'a göçen şair, "Vatan Yolunda" ve "Azerbaycan" gazetelerinde şiirlerini yayınladı.

  Güney Azerbaycan'da milli kurtuluş mücadelelerine katıldığı için 1946 yılında "21 Azer" madalyası ile ödüllendirildi. Ayrıca "Emektar Sanat Hadimi" ünvanı almıştır.

  1950'de ilk şiir kitabı olan "Tebriz'in Baharı" yayınlandı. 1952 yılında, Bakü Pedagoji Enstitüsü - Dil ve Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Tebriz'de kurulmuş olan "Şairler Meclisi"nin faal üyesi oldu. Azerbaycan'da Yazar ve Şairler Cemiyeti'ne katıldı.

  Şairin Tebriz, Bakü ve Moskova'da yayınlanmış yirmiden fazla şiir kitabı vardır. Çoğu da yabancı dillere çevrilmiştir.

  Şair, 1992 yılında Bakü'de vefat etmiştir.


  Önemli Şiir Kitapları:

  1. Tǝbrizin Baharı
  2. Savalan Əteklǝrindǝ
  3. Çinar Olaydı
  4. Ömrün Payız Dayanacağı
  5. Firidun
  6. Yora Bilmǝz Yollar Mǝni
  7. Mǝn Bu Ömrü Yaşadım
  8. Tǝbrizim Mǝnim
  9. Bahar Nǝğmǝlǝri
  10. Dǝnizin Sahili Var
  11. Sǝslǝyir Bahar Mǝni
  12. Dünyamızın Sabahı
  13. Arzu Da Bir Ömürdür
  14. Can Odlara Yandı
  15. Çiçǝklǝr
  16. Könlümü Ümidlǝr Yaşadar
  17. Dünya Şirin Dünyadır


  kaynak:

  azerbaijans.com
  Heyhat, {travel} and eksen like this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 2. #2
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  Alfabeyle ilgili bazı bilgiler:

  Ə : Azerbaycan alfabesinde bu harf (e-a) arası bir sesi ifade eder. Uluslararası çeviride karşılığı (Ää)'dır.
  X : Bu harf ise "h" sesini ifade eder. Bu "h" harfi, bizde gırtlaktan çıkan hırıltılı bir h'dir.
  Q : Bu harf "g" sesinin biraz daha gırtlaktan çıkan şeklidir.
  E : Azerbaycan Türkçesi'nde, bizdeki "e" harfiyle gösterilen ses, (e-i) arası bir sestir. Diğer "Ə"den farklıdır.


  * * * * * * * * * * *


  ŞAİRİN XƏYALI


  Yenǝ qanadlanıb şair xǝyalı
  Dindirir qǝlbimi bir kaman kimi.
  Könlümdǝ sǝslǝnǝn hǝr kiçik nǝğmǝ
  Qoy qalsın hǝyatda ǝrmağan kimi.

  Xǝyalǝn göylǝrǝ heç ucalmadım,
  Meylimi tǝk bircǝ gülǝ salmadım.
  Eldǝn bir an belǝ ayrı qalmadım,
  Özümü sanmadım bir mehman kimi.

  Əlimdǝ qǝlǝmim bǝzǝn lal olur,
  Ən şirin arzular bir xǝyal olur.
  Yenǝ dǝ ürǝkdǝ özgǝ hal olur,
  O dolur boşalır asiman kimi.

  Ömrün mǝnasını baharda gördüm,
  Sevdiyim bu ǝziz diyarda gördüm.
  Könlümü nǝ dustaq nǝ darda gördüm,
  Coşub dalğalandı o ümman kimi.

  Şeirim qanadlanıb uça bilsǝydi,
  Qǝlblǝrǝ tǝravǝt saça bilsǝydi.
  Sevǝn könüllǝri aça bilsǝydi,
  Qǝmim yox olardı bir duman kimi.

  1957


  **********


  xǝyal: hayal
  qǝlb: kalp
  kaman: dağların doruklarına yakın yerler
  kimi: gibi
  göy: gök, gökyüzü
  ucalmak: yücelmek, yükselmek
  birce: bir tek, biricik
  el: ülke, memleket
  mehman: misafir, mihman
  lal: dilsiz
  ürǝk: yürek
  özgǝ: başka
  asiman: gökyüzü, asuman
  mǝna: mana, anlam
  dustaq: tutsak
  ümman: umman, okyanus
  şeir: şiir
  tǝravǝt: dirilik, diriltmek
  qem: gam, tasa
  {travel} and Heyhat like this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 3. #3
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  OLMASAYDI


  Kimden öz gücünü alardı nǝğmǝm
  Vǝtǝn olmasaydı, el olmasaydı?
  Bahara nǝ tǝrif yazardı qǝlǝm
  Sal buzlar ǝriyib sel olmasaydı?

  Qanadsız bir quşa bǝnzǝrdi aşıq,
  Niskilli adam tǝk gǝzǝrdi aşıq.
  Bu dǝrdǝ nǝ qǝdǝr dözǝrdi aşıq,
  Sǝdǝfli sazında tel olmasaydı?

  Nǝrgiz gözlǝrindǝ qan-yaş tökǝrdi,
  O yaşıl otların artardı dǝrdi.
  Güllǝrin başına kim ǝl çǝkǝrdi
  Sǝhǝr xǝfif ǝsǝn yel olmasaydı?

  Köyrǝlmiş könlümǝ ǝl vurma hǝkim,
  Qoy hicran dǝrdini mǝn özüm çǝkim.
  Vüsalın qǝdrini kim bilǝrdi kim,
  Hǝsrǝtli, nisgilli il olmasaydı?

  Şair, ağ günlǝrin eşgilǝ yarat,
  Hünǝr meydanıdır anamız xǝyat!
  Şeirin pǝrvazlanıb açmazdı qanad,
  Orda xalqın sǝsi, bil, olmasaydı!

  1953


  *********


  tǝrif: tarif
  qǝlǝm: kalem
  sal: büyük kaya parçası
  tek: gibi
  qǝdǝr: kadar
  dözmek: katlanmak
  yaşıl: yeşil
  köyrelmek: körelmek
  men: ben
  özüm: kendim
  çǝkim: çekeyim
  vüsal: kavuşmak
  qedr: kıymet
  il: yıl, sene
  ağ: ak, beyaz
  eşq: aşk
  pǝrvaz: uçuş, uçmak
  xalq: halk
  {travel} and Heyhat like this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 4. #4
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  UZAQ ELDƏ


  Günǝş doğdu, Dunay axdı sǝrin sǝrin,
  Saçlarına su çilǝdi gözǝllǝrin.
  Bir ney sǝsi qalxdı göyǝ şirin şirin;
  O nǝğmǝnin ahǝngilǝ sinǝm coşdu,
  Uzaq eldǝ Xan-Arazım yada düşdü.

  Budapeştǝ ǝl uzatdı, serbus, qardaş,
  Sahil doldu adamlarla yavaş yavaş.
  Sevincdǝn mi qǝhǝrdǝn mi gözümdǝ yaş?
  Ürǝyimdǝ bir qırıq bir tel âha döndü,
  Elǝ bil ki uzaqlarda kaman dindi.

  Sal köprülǝr vüsal rǝmzi Dunay üstǝ,
  Sevgililǝr gǝlib keçir dǝstǝ dǝstǝ.
  Macar qızı, kaş sǝn mǝndǝn nǝğmǝ istǝ;
  Bizim eldǝ dost qiymǝtli bir incidir,
  Hǝm torpağın hǝm ellǝrin sevincidir.

  Xǝzan yeli soldurmasın cǝlalını,
  Dǝrin sular qǝrq elǝsin mǝlalını.
  Mǝn sevirǝm, Dunay, şair xǝyalını.
  Qoy hǝr sözü sinǝn üstǝ dözüm gedim,
  Nǝğmǝm qalsın, gedǝriyǝm, özüm gedim...

  Budapeşte, 1961


  *********


  Dunay: Tuna Nehri
  axdı: aktı
  çilǝdi: çisiledi, sıçradı
  qalxmak: kalkmak, yükselmek
  Xan-Araz: Aras Nehri
  yada düşdü: hatırıma geldi
  serbus: serbest, özgür
  qǝhǝr: kahır, keder
  elǝ bil ki: öyle bil ki
  vüsal rǝmzi: kavuşmanın simgesi
  kaş: keşke
  torpaq: toprak
  xezan: hazan
  cǝlal: yücelik, kıymet
  qǝrq elǝsin mǝlalını: suya batırsın üzüntünü
  dözmek: katlanmak
  Heyhat and {travel} like this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 5. #5
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  SƏNDƏN AYRILANDA


  Polad qanadlar üstǝ
  Uçdun uzağa getdin.
  Göylǝrin sinǝsindǝ,
  Nöqtǝ tǝk gözdǝn itdin...

  Getdin, sıxsa da mǝni
  Ayrılığın, hǝsrǝtin
  Qǝlbimi tǝrk etmǝdi
  Şǝfqǝtin, mǝhǝbbǝtin.

  Fǝqǝt sǝnǝ deyǝsi
  Nǝ qǝdǝr sözüm qaldı.
  Bilsǝm dǝ bu ayrılıq
  Ötǝridir, keçǝcǝk.
  Fǝqǝt yenǝ ürǝyim
  Dil qanmayır uşaq tǝk...

  Danışır xısın xısın;
  Əlindǝn ayrılığın.
  Kölǝ oldum, qul oldum,
  Qǝmim hesaba gǝlmǝz,
  Sevincdǝn yoxsul oldum.

  Tǝnhalığın yükünü
  Çǝkirǝm ağır ağır.
  Neçǝ intizar sözüm,
  Mǝnim gecǝm gündüzüm
  Sǝnin üçün darıxır...

  1964


  *****

  ayrılanda: ayrılınca
  polad: çelik
  nöqtǝ: nokta
  tǝk: gibi
  itdin: yittin, kayboldun
  sıxsa: sıksa
  deyǝsi: diyecek
  fǝqǝt: fakat
  yenǝ: yine
  ürǝk: yürek
  uşaq: çocuk
  qǝm: gam
  intizar: beddua
  darıxmak: sıkılmak, daralmak
  Heyhat likes this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 6. #6
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  SƏNDƏDİR


  Ey doğma vǝtǝnim, doğma torpağım,
  Mǝn ǝgǝr quş olsam yuvam sǝndǝdir!
  Sǝnsǝn xilaskarım, sǝnsǝn dayağım,
  Loğman tǝbiǝtli havam sǝndǝdir!

  Bağlıyam eşqinǝ, mǝhǝbbǝtine,
  Gǝzsǝm dǝ dünyanı mǝn dönǝ dönǝ.
  Qayıdıb gǝlǝrǝm yanına yenǝ,
  Çünki elim sǝndǝ, obam sǝndǝdir.

  Sǝnin laylayınla cana gǝlmişǝm,
  Sinǝnǝ baş qoyub mǝn dincǝlmişǝm.
  Mǝn yaxşı duymuşam, yaxşı bilmişǝm,
  Dǝrmanım sǝndǝdir, davam sǝndǝdir.

  1964


  *****


  ǝgǝr: eğer
  quş: kuş
  xilaskar: halaskâr, kurtarıcı
  dayaq: dayanak
  loğman: lokman, iyileştirici
  eşq: aşk
  mǝhǝbbǝt: muhabbet, sevgi
  qayıdmak: geri dönmek
  el: ülke, memleket
  laylay: ninni
  dincelmek: dinlenmek, rahatlamak
  yaxşı: yahşı, iyi, güzel
  Heyhat likes this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 7. #7
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  SORUŞ


  Mǝnim kimliyimi, mǝnim adımı,
  Vǝtǝnimdǝn soruş, elimdǝn soruş.
  Bu coşğun, bu qaynar ehsasatımı,
  O dağlardan enǝn selimdǝn soruş.

  Xǝzan da görmüşǝm, çiçǝkli yaz da,
  Nǝğmǝ tǝk dolandım dildǝ, ağızda.
  Solub getmǝmişem qarda, ayazda,
  Mǝni tǝzǝ açan gülümdǝn soruş.

  Coşdum dǝniz kimi, çağladım su tǝk,
  Könüldǝ yaşaram bir saf duygu tǝk,
  Mǝni, zǝfǝrlǝrlǝ ötüb gǝlǝcǝk
  Günümdǝn, ayımdan, ilimdǝn soruş.

  Nǝ vaxt bizim elǝ sǝfǝr eylǝsǝn,
  İnama desǝlǝr daha yoxam mǝn.
  Mǝni bahar kimi tǝravǝtli, şǝn,
  Qılınc tǝk kǝsǝrli dilimdǝn soruş.

  1964


  *****


  soruş: sor
  ehsasat: yetenek
  xǝzan: hazan, kış mevsimi
  tǝk: gibi
  tǝzǝ: taze
  kimi: gibi
  ötüb gǝlmǝk: olgunlaşmak, büyümek
  il: yıl, sene
  vaxt: vakit
  inam: inanç
  yoxam: yokum
  tǝravǝtli: taze
  qılınc: kılıç
  kǝsǝrli: kesici, keskin
  Heyhat likes this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 8. #8
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  AXTAR


  Dalğanı dǝnizdǝ, harayı seldǝ,
  Qıy vurub uçmağı qartalda axtar.
  Yüksǝlǝ bilmǝzsǝn sǝn qürbǝt eldǝ,
  Adı doğma yurdda, mahalda axtar.

  Gǝl çǝkmǝ sorguya, suala mǝni,
  Mǝhǝbbǝt qoyubdur bu hala mǝni.
  Lalǝnin eşgini, sǝdaqǝtini,
  Köksündǝ qaralan o xalda axtar.

  Durnanın qatarı görünsǝ göydǝ,
  Quşlar şǝfǝqlǝrǝ bürünsǝ göydǝ,
  Ayrılıq duman tǝk sürünsǝ göydǝ,
  Bunun hikmǝtini vüsalda axtar.

  Çağırıram hǝr zaman kömǝyǝ sǝni,
  Qǝlbimǝ sanmaram mǝn özgǝ sǝni.
  Nǝğmǝmin sahilsiz düşǝrgǝsini,
  Əmǝkdǝ, fikirdǝ, xǝyalda axtar.

  1966


  *****


  axtar: ara
  haray: çığlık
  qıy vurmak: kıyıdan açılmak
  adı doğma yurd: ana yurt, ana vatan
  mahal: yöre
  qoyubdur: koymuştur
  sǝdaqǝt: sadakat
  köks: göğüs
  qaralmak: kararmak
  xal: ben, vücuttaki leke
  durnanın qatarı: turna sürüsü
  göy: gökyüzü
  vüsal: kavuşma
  kömǝk: yardım
  düşǝrgǝ: sığınacak yer
  Heyhat likes this.
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 9. #9
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  ULDUZ KİMİ


  Hǝrdǝn elǝ gǝlir ki
  Donuram mǝn buz kimi.
  Hǝrdǝn gecǝ sübhǝ dǝk
  Yanıram ulduz kimi.
  Nǝğmǝmin düymǝlǝri,
  Bǝzǝn çiçǝklǝnmǝyir.
  Könlüm susmuş kaman tǝk,
  Vaxt olur ki dinmǝyir.
  Bǝzǝn dǝ ram oluram,
  Yorğun düşmüş dǝniz tǝk.
  Ram olmuş anımda da
  Rahat olmayır ürǝk.
  Fǝqǝt yenǝ xǝyalım,
  Köç edir eldǝn elǝ.
  Bilirǝm ki nǝ qǝdǝr
  Nǝğmǝlǝr yazmaq üçün
  Sǝfǝrim vardır hǝlǝ,
  Sǝfǝrim vardır hǝlǝ...

  1966


  *****


  ulduz: yıldız
  kimi: gibi
  hǝrdǝn: ara sıra, bazı bazı
  sübh: sabah
  düymǝ: düğme
  kaman: büyük kaya
  ram olmak: boyun eğmek
  ürǝk: yürek
  xǝyal: hayal
  köç: göç
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

 10. #10
  En İyi Moderatör Altay Han - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Nereden
  İzmir - Karşıyaka
  Yaş
  29
  Mesajlar
  3.309

  Standart Cevap: Medine Gülgün Şiirleri

  QAYTARIN MƏNƏ


  Könlümü açmadı nǝ şöhrǝt nǝ şan,
  Vǝtǝn diyarını qaytarın mǝnǝ!
  Dünyada bir dǝfǝ yaşayır insan,
  Ömrün baharını qaytarın mǝnǝ!

  Munisi doğuldum saf mǝhǝbbǝtin,
  Haqqın, ǝdalǝtin, gözǝl niyyǝtin.
  Dili zǝncirlǝnmiş qoca Fitrǝt'in
  Ölmǝz ǝşarını qaytarın mǝnǝ!

  Necǝ gözǝl gördüm, necǝ al yanaq,
  Mǝn sǝni hǝr yanda axtardım, ancaq
  Sinǝmǝ çǝkmǝyin dağ üstündǝn dağ,
  Könül dildarını qaytarın mǝnǝ!

  Min min xǝzinǝyǝ dǝyişmǝrǝm mǝn,
  Sǝnin bir daşını, ey ǝziz vǝtǝn!
  Budur Gülgün'ü dǝ dilǝ gǝtirǝn,
  Xalqımın varını qaytarın mǝnǝ!

  1960


  *****


  qaytarmak: geri vermek
  munis: cana yakın, uysal, sevimli
  zǝncir: zincir
  qoca: koca, büyük
  axtarmak: aramak
  dildar: sevgili
  min: bin
  xǝzinǝ: hazine
  xalq: halk
  var: varlık, servet
  Yalnızlık bağımsızlıktır; yalnızlığı arzulamış, uzun yıllar içinde onu ele geçirmiştir. Soğuktu bu yalnızlık, orası öyle, ama sessizdi; yıldızların içinde dolanıp durduğu uzay gibi harikulade sessiz ve büyük


  Bozkırkurdu - Hermann Hesse

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
film indir instakip.com, dini sohbet, islami forum, muhabbet.org, ingilizce kursu, Perde , filmizle88, Ayetel Kürsi kapadokya balayı takipçi satın al