Keder Yakışmaz

İnsan...

Kana susamaz
Kandan zaferde oluşamaz
Kansız olan emeller sıratı müstakim üzeri olamaz
Kasten cana kıyan, katleden, satılmış köpekler hakkı konuşamaz
Milletin bekası için canını veren, şehadet içen Mehmetçiklerimize keder yakışmaz
Millet ve devlet olarak varlığımızdan ve birliğimizden rahatsız olan mihraklar zaten rahat duramaz

Mustafa Cilasun