Yahudinin Tahta Kılıcı; dünyada ve Türkiye'de meydana gelen politik ve kültürel olayları yorumlarken, kitabın adından da anlaşılacağı üzere, araştırmasında Yahudilik ve Yahudiler üzerine eğiliyor. İlk baskısı 1992 yılında yapılan kitabın, genişletilmiş baskıları yayımlanmaya devam etti. 2006 yılı baskısı Ra Kitap tarafından yapıldı.
Kitabın İ. Fehmi Cumalıoğlu tarafından yazılan önsözünden: “Yalan Söyleyen Tarih” yazarlarının hiç utanmayışından, Siyonist-Yahudinin dünya çapındaki cinayetlerinin tevali edişinden, endişe ve ızdırap duymayan uluslar topluluğunun kaygısız ve sağır tutumundan, ruhunda isyan ve nefret duyguları kabaran araştırıcı, inançlı bir yazarın iç acılarını, elemli düşüncelerini ve uyarılarını dile getiriyor bu kitap. (vikipedia)


Ülkelerin kaderlerini belirleyen toplumsal ve tarihsel olaylarda kimlerin parmağı var? Yahudiler, Siyonizm, Sabetayizm, Masonlar, Lions Kulübü, Rotary Kulübü, İttihat ve Terakki Partisi, 31 Mart Olayı, Komünizm, Kapitalizm, Fransız Devrimi, Alevilik, Yehova Şahitleri, Teslis İnancı, Bolşevik Devrimi, FIS Hareketi, Terör, Abdülhamit Han, Mithat Paşa, Karl Marx, Armageddon, Körfez Savaşı, Hitler, Lozan Barışı, Nazım Hikmet, Türk Basını, İpekçiler, Simaviler, 500. Yıl Vakfı gibi birçok konuya değinen Mustafa Akgün; tüm bu adı geçen isimler, olaylar ve kavramlar arasında organik bir bağ kuruyor. Ve tüm bunların beslendiği tek bir kaynak ortaya çıkarıyor: Arz-ı Mev'ud (Vaadedilmiş Topraklar).. Neredeyse tüm gizemi belgelerle ifşa edilmiş geçmişin komplo teorileri, günümüzde küresel bir gerçekliğe büründü. Özellikle son yıllarda şiddet ve savaşların artmasıyla birlikte dünyada olup biten olayların perde arkasını merak eder olduk. Yaşamlarımızın ve köklerimizin, elit bir grubun kendi amaçlarına ulaşmak adına düzenledikleri bilinçli stratejilere dönüştürülmüş olduklarını görmek hem şaşırtıcı hem de üzücü... 'Yahudi'nin Tahta Kılıcı', bizleri yöneten Gizli Dünya Devletinin otopsisi niteliğinde ve illüzyonuna kapıldığımız tarihimizi tekrar sorgulayan bir çalışma. (arka kapak)