2.TEMEL KAVRAMLAR
2.1. DEĞİŞKENLER
2.2. ÖLÇME VE ÖLÇEKLER
3.TANIMLAYICI İSTATİSTİK
3.1. Yığışım Ölçüleri :
3.2. Değişim (dağılım) Ölçüleri :
3.3. Verilerin Sınıflandırılması
3.4. Gruplanmamış veriler için örnek:
3.5. Gruplanmış veriler için örnek:
4. NORMAL DAĞILIM
5. HİPOTEZ
6. HİPOTEZ TESTİ
6.1. PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ:
6.1.1.Tek Ana Kütle Ortalaması Hipotez Testi ( Bağımlı gruplarda T Testi)
6.1.2. Tek Ana Kütle Oranı İle İlgili Hipotez Testi
6.1.3. İki Örnek Ortalamasının Karşılaştırılması (Bağımsız gruplarda T testi)
6.1.4. İki Örnek Oranının Karşılaştırılması:
6.1.5. Varyans Analizi ( F Testi )
7. KORELASYON