En güç oyma tekniğidir heykel oymacılığı yapabilmek için özel yeteneğe yeteri kadar anatomi ve biyoloji bilgisine sahip olmak gerekir. Çünkü konusu genelde canlıdır. Canlıyı bütün özelikleriyle eser halinde canlandırmaktır. Bu konuda yetişen büyük sanatkarlar devrinin yaşantısını yansıtan bir çok eseri bize armağan etmişlerdir.

Ağaç Oyma Kalemleri
Değişik gövde ve uç yapısında hazırlanan çeşitli oyma kavislerine uyacak şekilde takım çeliğinden yapılan kesici aletlere oyma kalemleri denir .
Oyma motifleri bir takım eğri çizgi ve kavislerden oluşmuştur. Bu yüzden oyma kalemleri kavisli ve değişik gövde yapısındadırlar.

Oyma Kalemlerinin Yapısı Ve Özellikleri
1-Gövde :
Oyma kalemlerine şekil ve isim veren kısımdır Oyma kalemleri gövde yapılarına göre 3 kısma ayrılır;
1- Düz gövdeli oyma kalemleri
2-Eğri gövdeli oyma kalemleri
2-Karışık gövdeli oyma kalemleri
Gövdelerinin sap pabucundan ağıza doğru incelmesi darbeyle çalışmada direnç ağızın bilenmesinde de kolaylık sağlar.
Gövde kare kesitli olarak uca bağlandığı gibi çeşitli oluklar halinde ağıza kadar inerek devam eder.

A-Gövde sırtı:
Taşlanmış ama parlatılmamıştır. Önemli olan düzgün bir şekilde taşlanmış olmasıdır. Eğri kalemlerde yapacağımız yüksek bir darbede kırılmasına sebep olur. Kalınlığı gövde dibine doğru artargenişliği bir süre sonra gövde dibine doğru azalır.

B-Gövde dibi:
Sap kısmıyla gövdenin birleştiği yerdedir. Oyma kalemleri ağız uç kısmından gövde dibine doğru kalemin kalınlığı artar genişliği azalır.

C-Oluk:
Bölüm oyma kalemleri oluk biçimlidir. Keçi tırnağı tabir edilen (V) şeklinde oluk biçimleri de vardır. Oluk içi düzgün bir şekilde taslanmış ve parlatılmıştır. Çalışma esnasında kişinin fazla bir kuvvet vermeden çalışması için oluk biçimi verilmiştir.

D-Kuyruk:
Ahşap sap kısmına geçerek gövde ile sap kısmını birleştirenmadeni kısım sap içerisinde dönmemesi için kare kesitli basit bir daralma gösteren şekli vardır.

2-Ağız (Kesici Uç):
Düz ve eğri gövdeli oyma kalemlerinde ağız kesici kısmıdır. Kaşık gövdeli oyma kalemlerinde ise gövde anlamında kullanılır. Bu aletlerin gövdesini ağaç sapa oyma kalemlerinde gövde kısmı konkav ve konkevs eğrilerle sona erer.
Oyma motifinin kesme ve şekillendirme işi ağızla daha çok ilgilidir. Ağız uç kısmının düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

3-Sap:
Darbeye maruz kalan bir bölge olmasından dolayı sağlam bir ağaçtan yapılmalıdır. Bu ağaçlara örnek olarak ;
Dişbudak Akgürgen Meşe Şimsir Kayın Akasya Akçaağaç Ceviz kestane v.b.
Ağaç sap kısmının sekizgen veya ongen kesitli olması tercih edilir. Sapı korumak için verniklenmeli gövde ile sap arasına bilezik takılmalıdır.

Gövde Yapılarına Göre Ağaç Oyma Kalemleri
1-Düz gövdeli oyma kalemleri
2-Eğri gövdeli oyma kalemleri
3-Kaşık gövdeli oyma kalemleri

1-)Düz Gövdeli Oyma Kalemleri
a) Düz oluksuz oyma kalemleri: Oyma işlemi motiflerin düz hatlı köşelerinin kesiminde kullanılır.
b) Düz gövdeli oluklu oyma kalemleri: Oyma işlemi motiflerin kavisli olan bölümlerinin kesiminde ve istenilen şekilde motiflerin işlenmesinde kullanılır.
c) Düz gövdeli üçgen oyma kalemleri: Oyma işlemi motiflerin kenar kesimlerinde yaprak v.b. motiflerin damar çizgilerinin işlenmesinde kullanılır.
2) Eğri Gövdeli Oyma Kalemleri:
a)Eğri gövdeli oluklu oyma kalemleri: Düz gövdeli oluklu oyma kalemlerinin işlem yapamadığı motiflerin işlenmesinde kullanılır.
b) Eğri gövdeli üçgen oyma kalemleri: Düz gövdeli üçgen oyma kalemleri ile yapamadığımız işleri bu kalemlerle yapabiliriz. Bu kalemler el veya tokmak darbesiyle kullanmalıyız. Bu kalemleri usta kişiler kullanabilir.
***Not: Eğri gövdeli oluksuz oyma kalemi yoktur.

3-) Kaşık Gövdeli Oyma Kalemleri:
a) Kaşık gövdeli oluksuz oyma kalemleri: Kaşık gövdeli oluksuz oyma kalemleri Kaşık gövdeli içe kavisli oyma kalemleri Kaşık gövdeli iç kavisli üçgen oyma kalemleri.
b) Kaşık gövdeli dışa kavisli oyma kalemleri: Oluksuz ve üçgen oyma kalemi yoktur. Kaşık gövdeli dışa kavisli oyma kalemleri düz ve eğri gövdeli oyma kalemlerinin yapamadığı ve çok hassas işlemlerde kullanılır.