Ahmed Kamil Akdik
Ahmed Karahisari
Ali bin Abdullah
Behçet Efendi
Çarşambalı Hacı Arif Bey
Çırçırlı Ali Efendi
Derviş Ali
Edhem Efendi
Esma İbret Hanım
Hafız Osman
Hamid Aytaç
İmam Mehmed Efendi
İsmail Hakkı Altunbezer
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Kirişçi Yahya bin İsmail
Mahmud Bedreddin Yazır
Mehmed Abdülaziz (Aktuğ) Efendi
Mehmed Rıfat Efendi
Mehmed Şevki Efendi
Müstakimzade Süleyman Sadettin
Nafi Efendi
Necmeddin Okyay
Ömer Vasfi Efendi
Sami Efendi
Seyyid Abdullah
Şevket Paşa
Şeyh Hamdullah
Yahya Hilmi
Yesari Mehmed Esad Efendi
Yesarizade Mustafa İzzet