Aşık tokatlı nuri 1820'de Tokat'ta doğdu, 1882'de Samsun'da öldü. Okuma-yazmayı, din ve tarikat bilgilerini babası Molla Veliyeüddin Efendi'den öğrendi. 1837'de Tokat'a gelen Erzurumlu Emrah ile tanıştı. Onun çırakları arasına katıldı. "Nurî" mahlasını ondan aldı. Sazı ve deyişleriyle kısa sürede ün yaptı. Anadolu'nun çeşitli yerlerini dolaştı. Son olarak Samsun'a yerleşti, yaşamını burada yitirdi. Erzurumlu Emrah'ın ölmesinden sonra katıldığı bütün fasıllarda onun şiirlerini okudu. Ustasından daha güçlü bir şair olduğu kabul edilir. Şiirleri ölçü ve dil bakımından kusursuz, söyleyişi içtendir. Aruz ölçüsüyle de şiirler söyledi ama daha çok koşma ve destanlarıyla ün kazandı. Yaşamıyla ilgili bilgiler Ahmet Talat Önay'ın 1933 tarihli "Âşık Tokatlı Nurî" kitabıyla, M. Zeki Oral'ın 1936 tarihli "Tokatlı Âşık Nurî" kitabında yer alır.Şiirleri

Kalenderi
*
İçtin mi a cânım yine mestâne durursun
Gamzen gibi âşıklara bîgâne durursun
Kimden söz işittin ki celâ hakkına dâir
Böyle güzelim hâtırı vîrâne durursun
*
Geç şâhım otur başımın üstünde yerin var
El bağlı efendim kime divâne durursun
Bir çift idiniz vuslat-ı devlette geçen gün
Nettin eşini ey peri bir dâne durursun
*
Sen al ile başımdan alıp aklımı şimdi
Ey rind-i felek-meşreb edibane durursun
Öldürmek ise Nûri kulun kasdına böyle
Çek hançeri öldür a paşam ne durursun..
Toklı nuri şiirleri, sözleri..