Dünya Maden Üretimi

Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de rol oynayan ülkelerin başında ABD, Çin, G.Afrika, Kanada, Avusturalya ve Rusya gelir. Bunun yanısıra maden grubuna girmeyen petrol üretiminde ise Suudi Arabistan ve Kuveyt önemli rezervlere sahiptir.
Dünya ticaretinde madencilik ürünleri başlıca üç grupta toplanır. Bu ürünler dünya ihracat değerlerine göre ham petrol ve diğer ürünler, demir dışı metaller, maden cevherleri ve diğer mineraller olarak sıralanır.
Dünya ticaret rakamları incelendiğinde çelik, bakır, kurşun ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı düşerken, ileri seramik malzemeler, plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek teknoloji malzemelerinin kullanımının giderek arttığı görülmektedir.
Bununla birlikte çevre sorunları ve enerji fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hemen hemen tüm metallerde görülen ikincil üretim ve geri kazanım (recycling) en fazla alüminyum sektöründe görülmektedir. Birincil alüminyum üretiminde gereken birim enerjinin yüzde 5’i kadar bir enerji tüketimi ile hurda ürünlerin geri kazanılması giderek yaygınlaşmakta olup bugün dünya alüminyum talebinin yüzde 35’i ikincil üretiminden karşılanmaktadır. Tüm bu gelişmeler de alüminyum ticaretinde azalmaya neden olmaktadır.
2000 yılı dünya maden ihracatında önde gelen ülkeler sırasıyla Avustralya, ABD, Çin ve Kanada ve Brezilya’dır.