TÜRKIYE MADENLERI
Enerji ve Tabi Kaynaklari Bakanliginin verilerine göre, Türkiye’nin potansiyel maden ve enerji hammaddelerinin degeri 1 trilyon 180 milyar dolari buluyor. Bu rakam, Türkiye’nin dis borcunun 19, bütçesinin 34 katina tekabül ediyor.
Türkiye, yer altida yatan servetine bakildiginda varlik içinde yokluk yasiyor. Enerji ham maddelerinin degeri 2 trilyon 180,22 milyar dolari buluyor.
Bu rakam Türkiye’nin haziran 2001 sonu itibariyle 111,9 milyar dolar olan dis borcunun 19,2001 yili için 63,2 milyar dolar olan bütçesinin ise 34 kati kadar.
Bakanlik verilerine göre Türkiye’de 291 milyar dolarlik kömür,356 milyar dolarlik bor, 104 milyar dolarlik zeolit ,300 milyar dolarlik kireç tasi , 189 milyar dolarlik dolomit,250 milyar dolarlik da mermer potansiyeli var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi verilerinde 11,25 milyar dolar olarak görülen altin rezervleri , kimi kaynaklara göre en az 70milyar dolari buluyor. Türkiye’nin 2 milyar ton tas kömürü, 25 milyar ton linyit potansiyeli var. Bunun satis degeri, 56 milyar dolari tas kömürü olmak üzere 290,7 milyar dolar. Potansiyel olarak bakildiginda 15 milyar dolarlik demir,7 milyar dolarlik da fosfat var. Bor açisindan Türkiye tam anlamiyla bir servete sahip. Dünya bor rezervlerinin yüzde 70’i Türkiye’de ve 1 milyar tonluk potansiyel bor madenlerinin degeri 356 milyar dolari geçiyor. Ülkenin asil zenginligi de endüstriyel hammadde alaninda bulunuyor. Verilere göre,Türkiye’de 49,2 milyar dolarlik kil, 72,1 milyar dolarlik pomza, 104 milyar dolarlik zeolit 9,4 milyar dolarlik trona , 12,4 milyar dolarlik sodyum sülfat, 189 milyar dolarlik dolomit,300 milyar dolarlik kireç tasi potansiyeli var.
TÜRKIYE’NIN MADEN POTANSIYELI
mevcut
(satis degeri) üretim
(Miktar Milyon ton ) (milyar dolar ) (milyon ton)
Hammadde adi Rezerv Potansiyel Rezerv Potansiyel
Enerji Grubu
Taskömürü...........1120......2000..........29,77...56,25................................2,0
Linyit..................4,600.....25,000.......43,13...234,40.............................65,0
Bitümli sist..........1,110.....8,435.................................................. ..............
Ara toplam........................................72,9.....290,65...............................
Demir çelik
Demir..................85...........916............6,40.....15,13.............................5,5
Manganez............5,5..........22..............0,22.....0,88.............................0,03
Ara toplam...........................................6,62....16,01...................................
Gübre
Fosfat..................500........800..............4,40....7,04.............................0,12
Pirit+S........................................... ......0,19....0,19...............................1,0
Ara toplam...........................................4,59.....7,23...............................
Bor....................730.........1000............260,0....356,16.......................0,475
Krom .............. .308........1,500............3,72....12,70............................1,5
Manyezit.............160..........173.............2,57.....6,26.............................1,2
Demir disi metal
Çinko................6,8...........15,8................15,64...36,34........................0,03
Bakir.................3,25.........4,5...................2,5......3,46..........................0,02
Kursun..............4,5...........5,5...................4,5......5,5...................................
Boksit...............62,7..........371.................0,94.....5,57..........................0,45
Diger............................................. ............0,5......0,8..................................
Ara toplam............................................ ..24,80....51,67.............................
Soy metal/Nadir toprak
Altin(ton)..........200..........1,500................1,5........11,25.............................
Gümüs(ton).......4,400.......8,800................0,71......1,42...........................23
Nadir toprak.......4..............4......................6,0........6,0.................................
Diger............................................. ...........0,5........0,8.................................
Ara toplam............................................ ...8,71......19,67.............................
Endüstriyel Hammadde
Kaolen ............100...........120...................1,92........3,84.......................0,7
Kil....................585........1,640...................9,0.........49,2.......................1,5
Bentonit............350..........840...................4,2.........10,08......................0,1
Feldspat............410..........820...................1,12.........2,24......................2,0
Talk ve profilit....20............20....................2,52.........2,52...........................
Kuvars,kuvarsit..5,150........5,150................72,10.......72,10.....................0,1
Silis kumu.............................................. ............................................2,0
Selestit.............0,6.............5.....................0,048.........0,4.....................0,1
Pomza.............1,750.........1,750.................70,0...........70,0...................2,0
Perlit...............5,800........5,800.................................................. .........0,15
Barit.................20.............59.....................0,84............2,48.................0,4
Zeolit...............2600.........2600..................104,0..........104,0....................
Trona ...............235...........235....................9,39.............9,39.....................
Tuz ..................400............800...................1,6...............3,2......................
Sodyum sülfat...194...........194....................12,42...........12,42..............0,15
Kireç tasi......... Sinirsiz........Sinirsiz.................300,0...........300,0..............35,0
Dolomit ...........35,000......35,000.................189,0...........189,0.............0,51
Alçi tasi............1,000.........1,000..................10,0.............10,0..............0,25
Diger .................................................. .......100,0...........100,0...............5,0
Ara toplam............................................ ....917,158........969,87...................
Mermer ve yapi tasi
Mermer (metreküp).5,000.........5,000................250,0.............250,0...........0,5
Yapi taslari....... sinirsiz..........sinirsiz......................200,0.............200,0..........10,0
Ara toplam............................................ ......450,0.............450,0................
Genel toplam..........................................1751,07..........2180,22...........
Not:Rezevr ve potansiyel;altin ve gümüs ton,mermerde metreküp,digerlerinde milyon/ton olarak verilmistir.