TERSİNİM GERÇEĞİNİN BİLİM MANTIĞI

Tersinim yaklaşık on beş senelik yorucu bir çalışmanın sonucudur.

Tersinimi kurgularken bilimin öncelikli kuralı olan önce kanıt sonra sonuç ilkesini daima ön planda tuttuk.

Ayrıca Tersinim hiç bir inanca, dine, dinsizliğe felsefeye, kişilere... bağımlı değildir.

Tersinim tüm fikirlere düşüncelere, eleştirilere değer verir. Hata yapmış ise kolaylıkla düzeltir.

Nitekim başlangıçta bazı hatalarımızı bu yolla düzelttik, düzeltmeye de devam ediyoruz.

Hatalarımızı bildirenlere, vesile olanlara içtenlikle minnet duyar ve teşekkür ederiz.

Tersinim eleştirilmek için can atar.

Eleştirilmek bizi gocundurmaz, tam tersine kıvanç verir

Tersinim eleştirildikçe güçlenip yükseleceğini iyi bilir.

Karşıt fikirler en önemli bilgi kaynaklarımızdır.

Şunu iyi biliniz ki tersinim pozitif bilimin ortaya koyduğu tüm doğal kanun kural ve ilkelere uyar, hiç biriyle çelişmez.

Tersinimin tüm öngördüklerinin bilimsel kanıtlara ya da bu kanıtlara dayalı mantık çıkarımlarına dayalı temelleri vardır.

Hiçbir öngörüsü rastlantılara ya da keyfe göre ortaya konulmuş değildir.

Tersinim insanlık tarihinin en büyük değişiminin müjdesidir.

Böyle büyük değişimlerin sancısız olması mümkün değildir.

Karşıtlarımız yazılarımıza, yazılarımızla ifade ettiğimiz fikirlerimize eleştirme yerine yerme, sövme, küçük düşürme, hakaret, kişiliklere saldırma vb..yoluyla bizi susturmaya çalışmaktadırlar.

Bilimsel yoldan eleştiremezler. Nedeni ise eleştirecek bir şey bulamamalarıdır.

Çok büyük baskılara, hakaretlere maruz kaldık, kalıyoruz, kalacağız.

Fakat tersinim inkarı mümkün olmayan gerçek olduğundan ne yapılırsa yapılsın gerçek yerini ve değerini bulacaktır.

Güneşin balçıkla sıvanamayacağını, üflenerek söndürülemeyeceğini bir kez daha hatırlatır karşıtlarımıza bilimsel platformlarda yarışmaya bir kez daha davet ederiz.