ATEİZMİN TEK YÖNLÜ MANTIĞI VE TUTUCULUK

Ateizmin uzantısı olan evrim teorisi insanlık tarihinin en büyük yanılgılarından birisidir.

Ateist felsefe ile bire bir örtüştüğü ve konusunda başka uygun cevap olmadığından ateist ve uzantısı felsefelerce sahiplenilip savunulmuş, dine benzer bir inanç haline getirilmiştir. BU NEDENLE ATEİZM PAGAN BİR DİNDİR VE TUTUCULUKTUR..

Bu gün haksız bir şekilde bilime sahip çıkmakta, yön ve şekil vermekte, karşıtlarını yobazlıkla, bilim dışılıkla suçlamaktadır.

Suçlamaktadır ama tutucluğun, bağnazlığın, yobazlığın en koyusunu kendisi yapmakta karşıtlarını yermekte, sövmekte, yerdenyere vurmakta afaroz etmektedir.

Karşıtlarını değer vermek, eleştirileri tahammül etmek uygarlığın ve bilimin gereklerinden birisidir.

Evrim gerçekte yanıtlayamadığı binlerce sorunun altında ezilmiş bir hipotezdir. Teori bile değildir.

Tersinim ise tüm doğal kanun, kural, ilke ve bunlara dayalı mantık çıkarımlarıyla birebir örtüşür, hiç biriyle çelişmez.

Tersinim en büyük gerçektir.