Forum - Edebiyat, Eğitim, Genel Kültür Forumu - vBulletin

Sayfa 2 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 27 adet sonuctan sayfa basi 11 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor
dqw
 1. #11
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  İSLÂMİYETTEN ÖNCE TÜRK EDEBİYATI


  Türkler İslâmiyetten önce çok sade bir hayat yaşıyorlardı. Pek kuvvetli devlet gelenekleri olduğu,devlet asalet üzerine dayandığı halde hükümdarla çoban arasında yaşayış,duyuş ayrılışları çok değildi. Bunun neticesi olarak da sınıf ve zümre farkına bakmazksızın bütün millete birden hitap eden bir edebiyat teşekkül etmişti.  Bugün,Türklerin islâmiyetten önceki edebiyatlarına dair bilgimizi üç'e tasnif ederek gözden geçirebiliriz.
  1- Kunlar çağına ait siyasi mektup tercümeleri ve bir Kun türküsünün tercümesi


  2- Gök Türkler çağına ait mezar taşları ve büyükler adına dikilmiş yazıtlar:


  3- Dokuz Oğuz - Uygurlar çağına ait kitabeler ve kitaplar


  Hiç şüphesiz bu kadar bilgi eski edebiyatımızın ve hayatımızı aydınlatmak uzaktır. Fakat daha pek yakın zamanlara kadar bu kadar bilgiye bile malik olmadığımız düşünülürse ilerde bulunacak yeni malumat sayesinde edebiyatımızın daha çok aydınlatılması ihtimallerinin daima mevcut olduğu kabul olunabilir.


  Kunlar Çağındaki Türk Edebiyatı


  Kunlar Çağındaki Türkçe


  Türkçenin Kunlar çağında teşekkül ettiğini kabul etmekte yanlış yoktur. Bu dilin temelli olarak kurulabilmesi için uzun bir siyasi birlik şarttır. Bu şart bizim tarihimizde ilk önce Kunlar zamanında mevcut olmuştur. Dört buçuk asır süren Kun hakimiyeti zamanında bizim atalarımız olan boyle,kaynaşma sonunda Türk dili meydana gelmiştir. Bunun böyle olduğunu anlamak için Kunlar çağından bugüne kadar kalan kelimelere bakman kafidir. Kun yabgularının ünvanları 'tengri Kut' idi. 'Tengri ' bildiğimiz üzere 'Gök,sema' demektir. 'Kut' ise 'takih,saadet' manasına gelir. O halde bu terkibin manası 'Göğün talihi', 'Semavi saadet' olur. Bugünkü dile göre aşagı yukarı 'Hazret' veya 'Majeste' demektir.  Bugün 'büyü' şeklinde söylediğimiz kelimenin eski şekli olan'bügü' kelimesi de Kun dilinde vardır. Milli adları olan'Kun' ise ' Koyun' demekti ki on birinci asra kadar aynı mânâda kullanılıyordu.  Fakat asıl mühim olan bu tektük sözler değil Kunca cümlelerdir. Kunlar,millattan sonra 216 yılında dağıldıktan sonra bazı Kunlar Çin'in şimaline çekilip yerleşmişlerdi. Sonradan bunlar orada birkaç küçük devlet kurdular. Bunlardan birnin bir hükümdarına ait kayıt,bizi Kunların dili üzerinde daha çok aydınlatmaktadır. Güya, bir Kun hükümdarı miladi 328 yılında savaşa çıkacağı zaman Buda ibadethanesinin çanı çalmış ve ondan Kun dilince şu sözler işitilmiştir:  Süsi sülegen,pugu tutdan (yahut:tutkudan)  Bunun anlamı 'Asker çıkar düşman tutulur' demekmiş. Bu sözler apaçık Türkçedir. 'Sü' asker ve ordu anlamında Türkçe bir sözdür. Orhun yazıtlarında kullanılır. 'Sü başı' yani kumandan anlamında Osmanlılar zamanında bile kullanılmıştır. 'Süsi' bunun muzaf şeklidir;yani (onun) askeri' demektir. Bugünkü lehçemizle biz bunu 'süsü' deriz. 'Sülegen' kelimesi ise 'sülemek' yani 'asker sevketmek' mastarından yapılmış nakli mazi sıfat şeklidir. Yani bugünkü batı Türkçesine göre 'sülemiş' (asker yürümüş) demektir. Düşman mânâsına gelen 'pugu' sözü Türkçede yoktur. Bunun eski Türkçesi 'yağı' dır. İhtimal ki Kunca cümleleri tespit eden Çin tarihi bu kelimeyi yanlış olarak yazmıştır. Çin harflerinin kususiyetine göre bu yanlış yazma ihtimali kuvvetlidir. 'Tutdan' veya 'tutkudan' kelimesi ise 'tutkan' olacaktır. Bugünkü batı Türkçesinde 'tutmuş' demektir. Şunhalde bunu:  Süsi sülegen , yağı tutkan  şeklinde de biraz düzeltirsek tam bir Türkçe meydana çıkıyor ki bu da Kunlar çağındaki Türkçenin aşağı yukarı Gök Türkler çağındaki Türkçe'nin daha iptidai bir şekli olduğunu gösterir. Zaten Orhun abidelerinde gördüğümüz olgun dil o hale gelmek için uzun asırlar konuşulmuş ve hatta yazılmış olmak icap eder.
  Kunlar Çağında Yazı


  Kun yabguları Çin sarayına mektuplar gönderdi. Bu mektupların hangi harflerle yazıldığı belli değildir. Eski Çin tarihleri Kunların yazıları olmadığını söyledikleri halde Çin imparatorlarıyla mektuplaştıklarını kaydederler. Çin tarihlerinin Türkler hakkındaki her sözünü mutlak hakikat diye kabul etmek doğru değildir. Onun için , onların Kunlarda yazı olmadığı hakkındaki sözlerini de şüphe ile karşılamak icap eder. Yabguların Çin'e gönderdikleri mektuplarda Çin harflerini kullandıkları akla gelebilir. Fakat ülke içindeki muamelelerde iptidai bir yazı demek olan mükemmel damga usullerinden istifade edilmiş olması da ihtimal dahilindedir. Belki de Gök Türk yazısı bu damgalama usülünün ilerlemesinden doğmuştur. Her ne olursa olsun,Kunlar yazının ne demek olduğunu biliyor , kendi yazıları olmasa bile Çin yazısından istifade ediyor ve belki de Kuncayı Çin harfleriyle yazıyorlardı.

  Kun Yabgularının Mektupları  Kun dili ile yazılmış metinlerin bulunmamasına karşı bunların tercimeleri oldukça boldur. Siyasi birer vesika olan bu mektupların,bizim için mühim olan ciheti,Kun yabgularının düşünüşü ve Çin karşı muamelelerini göstermesidir. Eski Çin tarihlerinde bunlardan bazı örnekler vardır ki biz de aşagı alıyoruz.  1- İlk mektup Mete ( Motun) tarafından Çin imparatoriçesine gönderilmiştir. Milattan önce 192 yılında Çin imparatoru Kao-ti ölmüş yerine oğlu geçmişti. Fakat bu çocuk küçük olduğundan devleti.Mete(Motun) Yabgunun nefret ettiği imparatoriçe idare etmeye başlamıştı. Bunun üzerine Mete (Motun) kendisine şu mektubu gönderdi:  Bataklıkta doğmuş,atlar ve öküzler arasında kırda büyümüş kimsesiz ve yıpranmış padişah! Çin'de gezmek için birkaç defa sınırınıza gelmiştim. Kimsesiz ve yıpranmış imparatoriçe taht üzerinde yalnızdır. Yalnız olarak yaşıyor. Her iki padişah can sıkıntısı içinde. Bende olmayanı bende olanla değiştirmek istiyoruz.  Mete (Motun) , 'her iki padişah' diyerek kendisiyle imparatoriçeyi,hem de ülkesini almak istediğini söylüyor. İmparatoriçeyi tahkir eden bu mektup üzerine Çin sarayında uzun müzakereler olmuş,fakat savaşa kıyışılamayarak zelilâne bir mektupla cevap verilerek Mete (motun) Yabguya iki padişah arabası ve sekiz at gönderilmek suretiyle barışılmıştır. Mektubun böyle sert bir şekilde yazılması Kunların diplomasi dilini bilmemesinden değil,bir kasıt dolayısıyladır. Çünkü yine Mete (Motun9 Yabgunun milattan önce 176'da Çin imparatoru 'Hiao-ven-ti'ye yazdığı mektup büsbütün başka bir usluptür. Bu mektup şöyledir:  2- Gök tarafından tayin edilen Kunların büyük yabgusu saygı ile Hia-en-ti'nin sağlığını diler. Geçenlerde Ven-ti barış ve kardeşlik hakkında mektup uazmıştı. Bu her iki tarafında menfaatine uygundur. Çin'in sınır memurları batı beğini tahkir etmişlerdir. O da bana arzetmeden İlu-heu-nan-çi ve birkaç kişinin kışkırtmasıyla Çin memurları ile kavgaya girişmiştir. Şu suretle iki devlet arasında yapılan andlaşmayı bozmuş ve kardeşlik yakınlığımızı parçalamıştır. Bu suretle Çin devletini güç mevkie düşürmüştür. Ven-tiden teesüf beyan eden iki mektup alınmıştır. Lâkin cevabını götüren elçi dönmemiş,Çin elçiside geri dönmemiştir. İşte bu,iki komşu devlet arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Andlaşma aşağı memurlar tarafından bozulduğu için batı beği buna ceza olarak batıda Yüençiler üzerine gtönderildi. Göğün inaneyetiyle askerlerimiz sağlam,atlar güçlü oldular. Yüençiler yendiler. Kılıçtan geçirip veya itaate alıp Leu-lan,usun,Huse ve diğer yirmi altı ülkede karar kıldılar. Bu ülkelerin ahalisi Kun ordusu arasına geçip bir aile oldular. Şimal tarafında sükunet ve asayişi yerleştirdikten sonra savaşa nihayet verip askerleri dinlendirmek ve atları semirtmek gerektir. Sınırdaki ahalinin eskisi gibi rahat etmesi gelip geçenleri unutmak ve eski andlaşmayı yenilemek geçirsinler. Gelecek nesiller barışın tadını alsınlar. Ven-ti'nin fikirlerini almadığımız için ona elçi olarak Sidutseni gönderdik. Bir deve , İki binek atı ve Sekiz araba atı göndermeye cesaret ediyorum. Eğer Ven-ti,Kunların sınıra yanaşmasını memurlara emretsin.  Bu mektuptan anlaşıldığına göre,Kun yangusu nazikâne cümleler altında tehdit etmesini biliyordu. Kunca'da Çinçe'ye,Çince'den Rusça'ya,Rusça'dan da günümüzün Türkçesin'de çevrilen bu mektup ,dilden dile üç defa tercüme olunmuş olmasına rağmen Kun dilinin pek de iptidai bir dil olmadığını gösterse gerektir.  3- Mete(Motun) Yabgunun yukardaki iki mektubundan başka,milattan önce 96-85 yılları arasında hüküm süren Huluku Yabgunun da bir mektubunun tercimesi eski Çin tarihlerinde kayıtlıdır. Milattan önce 90 yılında Kun elinde yürüyen 140.000 kişilik Çin ordusunu yenip başkumandanını da tutsak eden yabgunun,89 yılında Çin sarayına yolladığı mektubun tercümesi şudur:  Cenupta büyük Han sülalesi(1) hükümeti sürüyor. Şimalde ise güçlü Kun sülalesi hükümet sürüyor. Kun,göğün mağrur oğludur ki ufak saray teşrifatı ve merasimiine ehemmiyet vermez. Ben şimdi han ülkesine olan geçitleri açmak ve Han sülalesinden bir kızı kendime zevce almak istiyorum. Şu şartla ki Han sülalesi eski andlaşma mucibince bana vergi olarak iyi şarap,50.000hu (2) pirinç, 10.000 parça muhtelif kumaş ve dokuma takdim eder. Bundan sonra sınırda yağma ve talan olmaz.  Bu mektup Uzak doğudaki beynelmilel hukuk kaidelerini bildikleri halden kasden, Çinlileri aşağılamak için onu ihmal ettiklerini gösteriyor.  (1) : 'Han' sülalesi Çin'de milattan önce 207'den milattan sonra 220'ye kadar hâkim olan bir hükümdar ailesidir.  (2) 'Hu' , bir Çin ölçüsüdür.


 2. #12
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Bir Kun Türküsü  Yukarıda örneklerini gösterdiğimiz cümlelerle mektup tercümeleri,edebiyatı,uzaktan ilgilendiren dil ve siyasi muhabere örnekleri idi. Şimdi tercümesini vereceğimiz türkü ise doğrudan doğruya Kunlar devrindeki edebiyat üzerinde bizi aydınlatacak bir vesikadır. Bu türkü,Kunların kaybettikleri bir savaş üzerine yapılmıştır. Milattan önce 119 yılında Kunlar, Ordus'un şimalindeki topraklarını kaybederek büyük çölüm şimaline çekilmişlerdi. Çin kaynakları bu bozgun dolayısıyla Kunlarınşu aşağıdaki türküyü söyleyerek ağladıklarını yazıyorlar:  Yen-çi-şan dağını kaybettik.

  Kadınlarımızın güzelliğini elimizden aldılar

  Si-lan-şan yaylalarını kaybettik,

  Hayvanlarımız çoğaltacak vesaiti elimizden aldılar.  Bu manzumenin tekniği,günümüze kadar gelen milli nazım tekniğimize uygundur. Manzumenin dörtlikten ibaret olması,ikinci ve dördünci mısraların birbirne pek benzemesi türk nazmının esas vasıflarıdır. Koşmalarda ilk dörtlük aşağı yukarı bu şekilde yazılırdı. Hiç şüphesiz Kunlar zamanında , Osmanlılar zamanında olduğu gibi koşmalar yoktu. Fakat onların çekirdeğinin olmuş olması pek muhtemeldir. Tercümenin tercümesi olduğu mısraların heceleri sayıca pek değişik ise de ben bu şiirdeki mısraların aslında yedişer veya sekişer heceli olacağını sanıyorum. Türkçenin kısa hecelerle büyük m3anâlar ifade edilmek kabiliyeti düşünülürse benim bu düşünceme hak verilebilir. Mesela , yukarıda Kunca cümleleri tahlil ederken Kun dilinin Gök Türçeye pek yakın olduğunu söylemiştik. Gök Türkçe ile yukarıdaki manzumenin ilk mısrasını,yedi veya sekiz heceyle ifade etmek kabildir. Yen-çi-şan isminin sonundaki 'şan' Çincede zaten 'dağ' demektir. Şu halde 'Yen-çi-şan dağı' yerin 'Yen-çi dağı' diyebiliriz. Gök Türkçe ile bunu şu iki şekilde söylemek kabildir.  1- 'Yen-çi-tağ yitirdimiz' yahut  2- 'Yen-çi tağın yitirdimiz'  Birinci şekle göre mısra yedi heceli,ikinci şekle göre ise sekiz heceli olur. Tabii,bu misali söylemekten maksadın bunun mutlaka böyle olduğunu iddia etmek değil,Gök Türkçeye ve Gök Türkçe'nin daha iptidai şekli olan Kuncaya göre bu şiirin yedi veya sekiz hece ile yazılması ihtimalinin daima mevcut olduğunu hatırlatmaktadır. Bu şiir aynı zamanda Kunlarda milli vicdanın teşekkül ettiğini ve kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Yurtlarını kaybettikleri için şiir yapıp bunu türkü ile okuyan ve ağlayan kimseler vahşi ve geri insanlar olamaz.
  Gök Türkler Çağında Türk Edebiyatı


  Gök Türk yazısı


  Gök Türkler çağında Türklerin kendilerine mahsus yazıları vardı. Bu yazıya 'Gök Türk yazısı' , yahut bu yazının ilim alemine ilk defa malûm olan örenkleri Orhun ırmağı yakınında bulunduğundan 'Orhun yazıları' adı verilir. Orhun yazılarının en eskileri sekizinci asır başlarına aittir. Halbuki bu yazı daha önceleri de kullanılıyordu. Gök Tükler devleti zamanında ekseriyetle onlara tâbi olarak yaşayan,fakat başlarında ayrı bir kağanları bulunan Kırgızların yaşadığı yerlerde de bu yaz ile yazılmış bir takım taşlar bulunmuştur. Demek ki bu yazı yalnız Gök Türkler tarafından, Gök Türklerle çağdaş olan öteki Türkler tarafından da kullanılmıştır. Gök Türkler tarihe altıncı asırda gidikleri halde Kırgızlar milattan önceki asırkardan beri tanınmış bir Türk boyudur. Acaba bu yazı ilk önce hangi Türkler tarafından kullanıldı? Buna kât'i bir cevap verilemez. Yalnız,Kırgızların yaşadığı yerlerde bulunan taşlar üzerindeki yazının daha iptidai ve acemice olmasına,dilinin de Gök Türklere ait yazılardaki kadar ileri bulunmaısna bakılarak,bu yazının ilk önce Kırgızlar arasında kullanıdlığı,Gök Türklerin onlardan aldıkları bu yazıyı daha çok olgunlaştırdıkları düşünülebilir.  Bazı bilginler bu yaıznın eski Ârâmi yazısnından çıktığını ileri sürüyorlar. Ârâmiler,Sâmî bir millet olup medeni idiler. Bunların yazısı milattan önceki asırlarda İran'a girmişti. Bu yazıdan birkaç elifbe çıkmıştı. İşte Gök Türk yazısı da,onlarca bu elifbelerden biridir. Başka bilginler ise bu yazının eski Türk damgalarından çıktığını söylüyorlar. Bu elifbedeki bazı harflerin Türklerin öz malı olduğu muhakkaktır. Yazıyı kısmen başkalarından almış olsalar bile kendi damgalarından da ona çok şey katmışlardır. Mesela ok şeklinde bir harf eski Türk damgalarından biridir.  Türk harfleri,kullanıldıkları muhtelif yazıtlarıda ufak tefek bazı farklar gösterir. Fakat bu farklar bir tekâmülün neticesidir. Bu harflerin en mükemmel örnekleri en son olarak yazılan Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarındandır. Bunlarda gerek harfler,gerek imlâ en iyi şeklini bulmuştur.  Bu eski Türk yazısı 39 harften mürekkeptir. Beşi sesli,sekizi katışık,yirmi altısı da sessizdir. Sesli harflerin az,sessizlerin çok olmasının sebebi şudur Bu elifbede ekseriyetle sessiz harfler seslileri okutmaktadır. Mesela 'a' ve 'e ' sesleri için bir tek işaret vardır. Bunun ne zaman 'a' ne zaman 'e' okunacağını kendisinden önce veya sonra gelen sessiz harf tayin etmektedir. Sessiz harflerin çoğu için ikişer işaret vardır. Mesela 'b' için iki harf olup biri kalın,diğeri incedir. Yukarıdaki sesli harf kalın 'b' den sonra gelirse 'ba' ince 'b' den sonra gelirse 'be' okunmaktadır. Böyle muayyen birkaç kaidesi olan bu elifbe Türkçeyi ifade eden en mükemmel bir elifbedir. Sesli harflerin biri 'a,e' bir 'ı,i' bir 'ö,ü' bir 'o,u' biri de e ile i arasındaki kapalı 'e' dir. Fakat bu sonuncu harf sonradan bırakılmış ve onun yerine daima 'i' kullanılmıştır. Katışık harfler ise şu sesleri vermektedir.  1- nç;  2, Id,It;  3- nd,nt;  4- ok,uk,ko ku;  5-ök,ük,kö,kü;  6-ny,yn;  7-iç;  8-ık,kı.  Sessiz harflerden ç,z,m,ş,p harflerinin birer şekli ; b,t,s,d,r,k,g,I,n,y harflerinin kalın ve ince olmak üzere ikişer şekli vardır. Bir de sağır nun dediğimiz harf vardır ki bu harf aşagı yukarı 'ng' sesini verir. Bundan dolayı bunu katışık harfler arasında saymank da mümkündür. Bugünkü Türkçede kullanılan c,j,f,v,h harfleri ise eski Türkçede yoktur. Bu Türk harfleri muayyen bir imlâ ile yaızlır. Kelimeler birbirinden ayırmak için şu iki nokta ( kullanılır. Bazan iki veya iç kelime bitişik yazıldıktan sonra bu iki nokta konur. İltibas olmayan yerlerde bazı sesli harfler kullanılmaz. Mesela t,z,r harflerinin kalınlarının adı at,az,ar ve incelerinin et,ez,er olduğu için hece başlarındaki 'a' ve 'e' harfleri yazılmaz. 'At' yazmak için kalın bir 't' ve 'er' yazmak için inve bir 'r' kafirdir.  Orhun veya Gök Türk yazısı esas itibariyle sağdan sola yazılmıştır. Fakat umumiyetle âbideler dikildiği zaman sağ taraf yukarıya,sol taraf ise aşağıya getirilir. Mesela 'Türk Edebiyatı Tarihi' kelimelerini iki satır halinde yazmak icap etse şöyle yazılır:  : ıtayibede : krüt  : ihirat  Fakat taşa dikmek icap edince şöyle olur:  Böyle yazıldığı zaman birinci satırdan sonraki satırların sağa ve sola yazılması kât'i değildir. Bazan sağa,bazan sola yazılır. Küçük mezar yazıtlarında ise hiçbir kaide gözükmüyor. Bazan karma karışık yazıldığı da vardır.

 3. #13
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Gök Türkler Çağında Yazılmış Yazıtlar  Gök Türklerin hakimiyet zamanı olan 552 - 745 yılları arasında gerek Gök Türkler,gerekse Gök Türklere tâbii olan Kırgızlar tarafından yazılan birçok yazıtlar kalmıştır. Bunların çoğu küçük ve yalnız dil bakımından ehemmiyetli mezar yazıtları olmakla beraber bir kaç tanesi hem dil,hem tarih,hem de edebiyat bakımından pek mühim büyük yazıtlardır.


  Küçük yazıtlar şunlardır:  Çakul (7 tane), Yenisey (7 tane) , Talas (5 tane) , Barlık (4 tane) , Uybat (3 tane) , Altun Köl (2 tane) , Kemçik Çırgak (2 tane) , Tuba, Oya, Ulu Kem , Ak Yüs, Tarlık,Uyuğ - Turan,Uyug , Arhan, Berge ,Tes Elegeş , Ottoktaş, İhi Hanım gölü,Goylu Tamır, İhe - Ashebete yaıztları.  Bütün bunlar mezar taşları olup çoğu,yakınında bulundukları ırmakların adını taşımaktadır. Bir takımının kimlere ait olduğu bellidir. Bir takımı ise iyi okuyamıyor. Bazılar pek kısadır.  Büyük yazıtlar ise şunlardır:  Bilge Tonyukuk,Kül Tigin,Bilge Kağan,Bilge Taçam,Işbara Bilge Küli Çur yazıtları.  Bu büyük yazıtlar,adlarına dikildikleri ünlü kimselerin adı ile anılmaktaıdr. Fakat bunların hiç birisi ad olmayıp hepsi lâkap,rütbe veya ünvandır.  Gök Türkçenin Hususiyetleri

  Bugünkü Türkçenin anası olan Gök Türkçede, bugünkü Türkçede olmayan bir takım husuiyetler vardır. Bu husuiyetler,hem kelimelere,hem eklere aittir. Gök Türkçe metinleri iyi anlamak için bunları bilmeye lüzum vardır. Bu husuiyetlerin belli başlıkları şunlardır:  1- Gök Türkçede 'g' ile kelime başlamaz. Bugünkü Türkçede kelime başlarındaki 'g' ler Gök Türkçedeki 'k' dir. Bügünkü 'görür' ve 'geldi' yerine Gök Türkçede 'körür' ve 'kelti' denir.  2- Kelime başında 'd' harfi de bulunmaz. 'Dört', 'Düz' ,'Doğu' kelimeleri Gök Türkçede 'tört', 'toğu' dur.  3- Bugünkü Türkçede ötreli heceden sonra esreli hece gelmez. Halbuki Gök Türkçede gelebilir. Bugünkü Türkçedeki 'kişi oğlu','öldü' kelimeler yerine Gök Türkçede 'kişi oğlu' 'ölti' denir.  4- Gök Türkçede izafet terkiplerini teşkil eden iki simin sonunda umumiyetle ek yoktur. 'Türk budun' , 'Türk Kağan' bugünkü Türkçeye göre 'Türk milleti' , 'Türk kağanı' demektir.  5- Gök Türkçede 'v' harfi olmadığı için bugünkü Türkçenin 'v' kelimeler hep 'b' lidir. 'Eb' , 'Bar' , 'Barur' kelimeleri 'ev' , 'var' ; 'varır' kelimelerinin karşılığıdır.  6- Bugünkü 'olmak' fiili Gök Türkçede 'bolmak' tır. 'Boltı' yahut 'boldı' şimdiki 'oldu'ya karşılıktır.  7- Sayı saymak usülü biraz aykırıdır: 'On' dan sonra 'on bir', 'on iki' diye sayılmaz. Ya 'on artukı bir ', 'on artukı iki' demek , yahut 'bir yigirmi', 'iki yigirmi' demeık lazımdır. 'Yigirmi' (yani 'yirmi') 'İkinci on' olduğu için 'bir yirmi' demek 'ikinci ondan bir' demektir. Bunun için ya 'otuz artukı altı' yahut 'altı kırk' demekı icap eder.  8- Bugünkü 'li,lı,lü,lu' ekleri yerin 'lig,lıg' ekleri vardır. 'Tizlig, kağanlıg' kelimeleri 'dizli,kağanlı' demektir.  9- Mefûlübih eki 'g,ig,ıg' ekleridir. 'Kişig,ordug,işig,budung' kelimeleri 'kişiyi,orduyu,işi,budun' demektir.  10- Mefûlüileyh eki 'ke,ka' dır. 'Kağanka' bugünkü Türkçeye göre 'Kağana' demektir.  11- Gök Türkçede mefûlüanh yoktur. Onun yerine mefûlüfih kullanılır. Mesela 'anda kisre' ondan sonra demektir.  12- Tasrif olunmayan rabıt sigaları biraz başka türlüdür. 'Süre','aşa',2yeyü','ölü' kelimeleri bugünkü Türkçeye göre 'sürerek','aşarak','yiyerek','ölerek' demektir. 2Kodıp','Koyup' demektir. 'Kelipen','olurıpan' ise yine 'gelip' ,'oturup' demek olup bugünkü Türkçede kullanılmayan bir şeklidir.  13- Gök Türkçede bugünkü gibi ismifâil yoktur. Fakat buna karşılık başka bir şekil vardır ki sonraları kullanılmamıştır. 'Veren' ve 'varan' ismifâillerinin Gök Türkçedeki karşılığı 'berigme' ve 'barıgma' dır.  14- Bugünkü Türkçede bazı 'y' ler Gök Türkçede 'd'dir. Mesela 'adak', 'bod' , 'kodıp' , 'udımadım' kelimeleri 'ayak' , 'boy' (kabile) , 'koyup' . 'uyumadım' demektir.


 4. #14
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Küçük Yazıtlara Örnek:  Uyug - Turan Yazıtı


  Umumiyetle daha eski zamanlara ait olan küçük yazıtlar mezar taşlarıdır. Çoğu karışık yazıldığı ve fazla tahribata uğramadığı için pek doğru olarak okunamıyor. Aşağıda örnek olarak vereceğimiz Uyug - Turan yazıtı da 'Üçin Külüg Tirig' adında birisinin mezar taşıdır. Taş,ölününü ağzından yazılmıştır ve hayata doymadığından bahsediyor:  Kuyda konçuyum, yazıda oğlım ayıta  Valide zevcem , yazı (ova) da oğlum söyleye  Sizime ayıta . Bükmedim  Sizlerime söyleye , Doymadım  Aldırıltım. Künim . Kadaşım  Ayrıldım (hayattan ayrıldım) Halkım . Arkadaşım  Ayıta adırıltım Altunluğ keşig  Söyleye ayrıldım . Altınlı oklugu  belimte bantım . Tengri elimke  belime bağladım . Tanrı , elime  bükmedim , Sizime ayıta . Üçin  doymadım Sizlere söyleye . Üçin  Külüg Tirig ben. Tengri,  Külüg Tirigğim Tanrı,  elimte yemlig ben. Üç yetmiş  elimde yemliyim Altmış üç  yaşımka adırıltım . Egük katun  yaşımda ayrıldım . Cariye kadın  yerimke adırıltım . Tengri ! Elimke  yerimden ayrıldım Tanrı ! elime  kızkagım, oğlım, öuz oğlım. altı  kızım. oğlum. üveği oğlum altı  bing yuntım. kanım Tülberi,  bin atım , hanım Türlberi,  kara budun külüg kadaşım , sizim,  halk , ünlü arkadaşım , sizlerim,  eşim er , ögüş, er  eşim erler, genç er  oğlan , er küdegülerim , kız  şehzadeler , er güvegilerim , kız  kelinlerim ! Bükmedim,  gelinlerim ! Doymadım.  Bu yazıtta bazı yerlerin tercümesi biraz zorakidir. Bundan başka gramer bakımından da yazıtın kusurlu olduğu meydandadır. Bu gibi kusurlar küçük yazıtların çoğunda göze çarpmaktadır.


  Bilge Tonyukuk Yazıtı  Bilge Tonyukuk, Gök Türk tarihinin en değerli şahsiyetlerinden biridir. İlteriş Kutluk Kağan 17 kişiyle Çin'e isyan ettiği zaman, yanındaki 17 kişi arasında Bilge Tonyukukta bulunuyordu. Devlet kurulduktan sonra İlteriş ve Kapağan Kağanlar çağında ülkede baş vezirlik etmiş, bazı savaşlarda baş kumandan olarak bulunmuştur. Bilge Kağan'ın kaynatası idi. Onun zamanında da baş vezirlik etmiş , 720 - 725 yıllarında ölmüştür. Ölümünden biraz önce hatıralarını iki taş üzerine kazdırarak diktirmiştir. Bu bakımdan Bilge Tonyukuk ilk Türk müverrihidir. Kendisi Çin'de doğmuştur. Herhalde Çin'i iyi tanıdığı için olacak, Çin'e karşı nasıl iş görmek gerektiğini iyi bilmiştir. Bilge Tonyukuk uzağı görüyordu. Bilge Kağan, Türkleri şehir hayatına alıştırmak ve Buda dinine sokmak istediği zaman buna engel olmuş, Çin'e göre sayısı pek az olan Türklerin göçebelik sayesinde üstünlüklerini muhafaza ettiklerini, Buda dininin ise Türklerdeki askerlik kabiliyetini söndüreceğini anlatarak kağanı bu düşüncesinden caydırmıştır.  Bilge Tonyukuk yazıtında vukuat kısa olarak anlatılmış,Türklere bazı öğütler verilmiştir. Bu yazıtın dikildiği yer bugünkü Moğolistan'da Bayın Çoktu denilen yerdir ki Tuğla ırmağının yukarı taraflarındadır ve aşağı yukarı 48 arz ve 107 tûl dereceleri üzerindedir.  Örnek olmak üzere Bilge Tonyukuk yazıtından bir kaç satır alıyoruz. Alttaki satırlar bugünkü Türkçeye tercümesidir:  Bilge Tonyukuk ben. Özim Tabgaç  (Ben) Bilge Tonyukukum. Kendim Çin  elinge kılındım Türk budun  elinde doğdum . Tük milleti  Tabgaçka körür erti . Türk  Çin'e tâbi idi. Türk  budun kanın bolmayın Tabgaçda  milleti hanı olmayınca Çin'den  adırıldı . Kanlandı kanın kodıp  ayrıldı . Hanlandı , Hanını koyup  Tabgaçka yana içikdi . Tengri  Çin'e yine teslim oldu . Tanrı  ança temiş erinç . Kan  şöyle demiş Han  bertim. Kanıngın kodip içikding  verdim . Hanını koyup teslim oldum,  İçikdük üçün Tengri ölitmiş  Teslim olduğu için Tanrı öldürmüş  erinç Türk budun ölti.  Türk milleti öldü.  Alkındı yok boltı . Türk  Mahvoldu Yok oldu Türk  sır budun yerinte bod  müstakil milleti yerinde boy  kalmadı . Ida taşda kalmışı  kalmadı . Ağaçta taşta kalmış olanları  kubranıp yeti yüz boldı  toplanıp yedi yüz oldu.  İki ülügi atlıg erti, bir  iki bölüğü altı idi , bir  ülügü yadağ erti. Yedi yüz  bölüğü yaya idi. Yedi yüz  kişiği udızığma uluğı şad erti  kişiyi sevkeden büyüğü şad idi.  Yığıl tidi . Yığmışı ben ertim,  Toplan dedi . Toplayan ben idim,  Bilge Tonyukuk  Bilge Tonyukuk  Yukarıya aldığımız parçalar Bilge Tonyukuk yazıtının mahiyeti hakkında oldukça sağlam bir fikir verebilir. Fakat edebiyat bakımından bu yazıtın hepsini birden mütalea etmek faydalı olduğundan bize de bütününün birden bugünkü Türkçeye tercümesini veriyoruz. Aşağıdaki tercümede parantez içinde gösterilen kelimeler ve ekler,aslında olmadığı halde, mânânın daha iyi anlaşılması için bizim tarafımızdan eklenmiştir.

 5. #15
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Bilge Tonyukuk Yazıtının Bugünkü Türkçeye Çevrilmiş Şekli


  (Ben) Bilge Tonyukukum. Kendim Çin Elinde doğdum. Türk milleti ( o zaman) Çin' e tâbi idi. Türk milleti (nin) hanı olmayınca (Türkler) Çinden ayrıldı. Hanlandı. (Fakat sonra) hanını koyup (bırakıp) Çin'e yine teslim oldu. Tanrı şöyle demiş.(ti) : 'Han verdim. Hanını koyup teslim oldun ! ' Teslim olduğu için Tanrı öldürmüş(tü). Türk milleti öldü, mahvoldu,yok oldu. Müstakil Türk milleti yedi yüz (kişi) oldu. İki bölüğü atlı idi. Bir bölüğü yaya idi. Yedi yüz kişiyi idare eden büyüğü şad idi. Toplan(ın) dedi. Toplayan bendim : Bilge Tonyukuk. (Onu) Kağan mı yapayım derim,düşündüm. (Kişi) arık buğayı,semiz buğayı ıraktan bilmek dilese semiz buğa,arık buğa diye bilmezmiş diye öyle düşündüm. Ondan sonra Tanrı bilgi verdiği için kendim (onu) kağan yaptım. Bilge Tonyukuk, Boyla Bağa Tarkan ile İlteriş Kağan olunca cenupta Çin'li(ler)i, doğuda Kıtay (lar) ı , şimalda Oğuz(lar)ı, (bir) çok öldürdü. Bildi (de) eşi , şeref (te) eşi bendim. Çugay Kuz (ve) Karakumda oturuyorduk.  Geyik yiyerek,tavşan yiyerek oturuyorduk. Millet(in) boğazı toktu. Düşman (lar)ımız etrafta kuş gibi idi. Biz tetikte idik. Öyle oturuken oğuzadan haberci geldi. Haberci (nin) sözü şöyle :'Dokuz Oğuz milleti üzerine kağan oturdu.' der. Çin'e Kunı Sengün'ü göndermiş. Kıtaya Tungra Sem'i göndermiş. Haber(i) şöyle göndermiş. Azlık Türk milleti harekete gelmiş. Kağanı kahramanmış. Veziri bilge imiş. O iki kişi var olursa, seni, Çinliyi öldürecek(tir) derim. Beni, Oğuzu da öldürecek(tir) derim. (Siz) Çinli(ler) cenuptan taaruz edin. (Siz) Kıtay(lar) doğudan taaruz edin. Ben şimalden taaruz edeyim. Türk müstakil milleti yerinde (hiçbir) sahip yürümesin. Mümkünse (sahibi) yok edelim derim. O sözü işitip gece uyuyasım gelmedi. Gündüz oturasım gelmedi. Ondan ötürü kağanıma arzettim. Şöyl arzettim: Çin,Oğuz,Kıtay bu üçü kavuşup gelecek (olurlarsa) tehlikede kalacağız. (Bir şey) yufka iken toplamak kolay imiş. İnce iken kırmak(da) kolay. Yufka kalın olursa toplamaklık güç imiş. İnce yoğun olursa kırmaklık güç imiş. Doğuda Kıtaya,cenupta Çin'e,batıda batılı(lar)a,şimalde Oğuza iki üç bin çerimizle geleceğiz. Olursa nasıl olur. Öylece arzettim. Kağanım ben Bilge Tonyukukun arzettiğim maruzatımı kabul buyurdu. Gönlünce idare te dedi. Kök Üng'ü bata çıka aşarak, Ötüken ormanına doğru sevkettim. İnek göle Tuğla (ırmağın) dan Oğuz(lar) geldi. Çerisi üç bin imiş. Biz iki bindik. Savaştık. Tanrı tarlıkadı. Dağıttık. Irmağa düştü(ler). Dağıldık(ları) yol(lar) da öldüler. Ondan ötürü Oğuz(lar) boyu ile geldi(ler). Türk milletini Ötüken yerine (getirmiş), ben kendim Bilge Tonyukuk, Ötüken yerine konmuş diye işitip cenuptaki halk. batıdaki , şimaldeki halk geldi.  İki bin idik......(1)oldu. Türk milleti oturuken,türk kağanı oturuken Şandung şehir(ler) ine, deniz (kadar) taaruz ettiği yok imiş. Kağanıma arzedip çeri yürüttürdüm. Şandung şehir(ler) ine, denize (kadar) taaruz ettirdim. Yirmi üç şehir tahrip etti. Usın Bundat yurdunda kalıyordu. Çin kağanı düşmanımızdı. On ok kağanı düşmanımızdı. Fazla olarak güçlü Kırgız kağanı da düşmanımız oldu. Bu üç kağan danışıp Altın orman üzerinde kavuşalım demiş(ler). Şöyle danışmış(lar): Doğudaki Türk kağanına doğru çeri yürütelim demiş(ler).Ona karşı çeri yürütmezsek kaçınırsak o bizi, (çünkü) kağanı kahamanmış,veziri bilge imiş,kaçınırsak öldürecek(tir). Üçümüz kavuşup çeri yürütelim. Onu yok edelim demiş(ler). Türgiş kağanı şöyle demiş: Benim milletim(de) orada olacak(tır) demiş. Türk milleti dahi kargaşalıktadır demiş. (Onlara tâbi olan) Oğuz(lar) ı da isyandadır demiş. O sözü işitip gece dahi uyuyasım gelmez oldu. Oturasım gelmez oldu. Orada düşündüm,ilk önce Kırgızlara karşı çıkarız dedim. Kökmen yolu bir imiş. Kapanmış diye işitip bu yoldan yürürsek yaramacak dedim...................Kılavuz diledim. Uzaktaki Az (Elinden bir) er buldum. Kendim Az yeri ..............imiş. Bir durak imiş. Anı ırmağı(na) gitmiş. Onlar yatıp bir atlı gitmiş diye o yolu yürürsek semin(dir) dedim. Düşündüm. Kağanına arzettim. Çeri yürüttüm. Atlandırdım. Ak Termeli geçerek Oğuz(ları) öne sevkettim. At üzerine bindirerek karı söktüm.ş Yukarı at yederek,yaya ağaç(lara) tutunarak çıkarttım. Öndeki er(ler) (karı) çiğnedikten sonra ilerletip ibarı aştık. Güçlük çekerek indik. On gece yandaki dağ sırtlarındaki engeller arasından gittik. Kılavuz yer yanılıp boğazlandı. Kağan:'Zahmet çekip çok hızlı gidin'demiş. 'Anı suyuna varalım'. O su kıyısına vardık. (Çeriyi) saymak için (atlardan) indirdik. At(lar) ı ağaca bağlıyorduk. Hem gündüz,hem gece hızla gittik. Kırgız(lar)ı ansızın bastık. Süngü(ler)le açtık. Hanı,ordusu derilmiş(ti). Savaştık. Kargıdan geçirdik. Hanını öldürdük. Kağana Kırgız milleti teslim oldu. Baş eğdi. Döndük. Köğmen ormanından beri geldik Kırgız(lar) dan döndük. Türgiş kağanından haberci geldi. Sözü şöyleoğu Kağanına karşı çeri yürütelim demiş. Yürütmezsek bizi,8çünkü) kağanı kahramanmış,veziri bilge imiş,kaçınırsak,bizi öldürecek(tir) demiş. Türgiş kağanı sefere çıkmış dedi. On Ok milleti gecikmeksizin sefere çıkmış der. Çin çerisi(de) var imiş. O sizi işitip kağanım:'Ben eve doğru ineyim'dedi. Katun yok olmuştu. 'Onu yuğlatayım'(1)dedi. 'Ordu (ile) varın' dedi. 'Altın ormanda oturun'dedi. 'Sübaşı (olarak) İnel Kağan (ile) Tarduş şadı varsın'dedi. Bilge Tomyukuka,bana dedi:'Bu orduyu ilet'dedi. 'Cezayı gönlünce söyle. Ben sana ne iyeyim'dedi. (Düşman) gelirse haberci gönder. Gelezse söz ve haber alarak otur'dedi. Altın ormanda oturduk. Üç haberci kişi geldi. Söz(ler)i bir: Kağan(lar)ı çeri çıkardı. On ok çerisi gecikmeksizin sefere çıktı der. Yarış ovasında derilelim demiş. O sözü işitip kağana doğru o haberi gönderdim. Handan geriye haber geldi. Oturun diye demiş ileri gitme(yin) demiş. Bögü Kağan bana böyle haber göndermiş:'Bilge Tonyukuk uyanıktır. Özlüdür. Anlar Çeri yürütelim diyecek. Kabul etmeyin'. Bu sözü işitip çeri(yi) yürüttüm. Altın ormanı yolsuzun aştım. İrtiş ırmağını geçitsizin geçtik. (Yürüyüşe) gece devam ettik. Bolçu'ya tan atarken eriştik.  (Bir) esir getirdi(ler). Sözü şöyle (idi): Yarış ovasında on tümen (1) çeri derildi der. O sökzü işitip beğler hep: 'Dönelim.Güçsüzün kendili saklaması yek(tir)'dedi. Ben şöyle derim,ben Bilge Tonyukuk: 'Altın ormanı aşarak geldik. İrtiş ırmağını geçerek geldik. Gelmiş (olan düşmanlar) kahraman dedi(ler). Fakat bizi duymadı(lar). Tanrı, Umay mukaddes Yerse(lar) (onlara) gaflet verdi. Neye kaçacağız? Çok(tular) diye nete korkacağız? Az(ız) diye ne(den) basılalım?. Taarruz edelim dedim. Taaruz ettik. Dağıttık. Ertesi gün çok geldi(ler). Ateş gibi kızıp geldi(ler). Savaştık. Bizimkilerden iki uç(lar9ı yarıdan artık idi. Tanrı yarlıkadığı şadı ara bağladı. Dağıttık. Kağanı tuttuk. Yabgusunu,şadını orada öldürdü(ler). Elli kadar er tuttuk. O gece halkının hepsine haber gönderdik. O haberi işitip On Ok beğleri,halkı hep geldi. Baş eğdi. Gelen beğleri halkı nizama koyup,toplayıp biraz halk kaçmıştı,On ok çerisini (arkalarından) yürüttüm. Biz de çeri sevkettik. Onları takip ettik. Yinçü ırmağını (1) geçerek Tinesi oğlu(nın) yattığı Bengiye değin,Demir kapıya değin takip ettik. Oradan geri döndürdük. İnel Kağana... Araplara yakın....orada Yerüki Suk kumandasında Suğdak halkı hep geldi. Baş eğdi. Türk milleti Demir kapıya,Tinesi oğlu(na), Tinesi oğlunun yattığı dağa taaruz etmiş. Sahipsiz imiş. O yere ben Bilge Tonyukuk taaruz ettiğim için sarı altın,ak gümüş,kız....hazine(leri) zahmetsiz(ce) getirdi(ler). İlteriş Kağan,bilgeliği ve kahramanlığı dolayısıyla Çinli(ler)le on yedi defa savaştı. Kıtay(lar) la yedi defa savaştı. Oğuz(lar)la beş defa savaştı. O zaman vezir de ben idim. Başkumandanı da ben idim. İlteriş Kağana....Türük Bögü Kağana,Türük Bilge Kağana...Kapağan gücü(mü) ona verdim. Ben kendim büyük atlı kol(ları) gönderdim. Gece uyumadı. Gündüz oturmadı. Kızıl hanım(ı) tüketerek kara terim(i) su gibi akıtarak işi(mi),gücü(mü) verdim. Ben kendim büyük atlı kol(ları) gönderdim. Arkuy ve ateş kulelerini(2) çoğalttım. Yenilen düşman(lar)ı getiriyordum. Kağanımı sefere çıkarttım. Tanrı yarlıkıyarak bu Türk milleti (içinde) silahlı düşmanı gezdirmedim. Damgalı atı koşturmadım. İlteriş Kağan çalışmasa (idi),(ona) uyarak ben kendim çalışmasa (idim) El de , millette yok olacaktı. Çalıştığı için,(ona) uyarak kendim çalıştığım için el de el oldu. Millette millet oldu. Kendim (artık) ihityarladım. kocadım. Herhangi yerdeki kağanlı millete (baş olarak) (bir) serseri var olsa ne felaket olacak imiş!  (Bunları) Türük Bilge Kağan(ın) Eline yazdırdım. Ben , Bilge Tonyukuk. İlteriş Kağan çalışmasa idi,yok olsaydı;ben kendim Bilge Tonyukuk çalışamsa idim,ben yok olsaydım Kapağan Kağan ve Türk müstakil milleti yerinde boy(lar)da, ,millette , kişilerde sahipsiz olacaktı. İlteriş Kağan, Bilge Tonyukuk çalıştıkları için,Kapağan Kağan ve Türk müstakil milleti büyüdü. (Şimdi) Türük Bilge Kağan,Türk müstakil milletini,Oğuz milletini iyi idare ederek (tahtta) oturuyor.  Bu yazıt çok sade bir dille yazılmıştır. Edebi bir gaye güdülmemiştir. Bunula Kül Tigın ve Bilge Kağan yazıtları arasında pek küçük bir dil farkıda vardır. Bu sonuncularda edebi bir gaye güdüldüğüde muhakkatır. Bunlara bakarak,bazı bilginler,Bilge Tonyukuk yazıtının halk dili ile , ötekilerin ise edebi dille yazıldını söylüyorlar. Bu fikir doğru olsa gerektir.  (1) Noktalı yerler,aslında bozulmuş olduğu için okunamayan yerlerdir.

  (1) 'Yuğ' matem törenidir. Yuğlatmak bu töreni yaptırmaktır.

  (1) 'Tümen' on bin demektir.

  (1) 'Yinçü' eski Türkçede inci demektir. İnci ırmağı demekle 'Sırdeya'yı veya 'Zerefşan'ı kast ediyor.

  (2) Savaşlarda uzaktan işaretle konuşmak için yapılan kuleler.


 6. #16
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Kül Tigin Yazıtı


  Kül Tigin 716 - 734 yılları arasında kağanlık eden Bbilge Kağanın küçük kardeşi olup 47 yaşında olduğu halde 731 yılında Dokuz Oğuzlarla yapılan savaşta ölmüş ve 21 Ağustos 732 tarihinde de adına bir yazıt dikilmiştir. Türk tarihinin eşsiz simalarından biri olan kahraman Kül Tigin için dikilen bu yazıtı Yulığ Tigin yirmi üç günde yazmıştır. Yulığ Tigin kendisi için 'Kkül Tigin atısı' diyor. 'Atı' kelimesinin ne demek olduğunu iyice bilemiyoruz. Bir ihtimale göre Kül Tiginin kız kardeşinin oğludur. Başka bir ihtimale göre de atası,yani mürebbise veya lalasıdır. Her ne olursa olsun 'Tigin' lakabından bunun da hikimdar olduğu anlaşılıyor. Kil Tigin yazıtının bulunduğu yer bugünkü Moğolistanda Koşu Çaydam gölü yakınlarıdır ki aşağı yukarı 47.5 arz ve 102.5 tûl derecelerine uyar. Örnek olamk üzere bu yazıttan bir parça alıyoruz. Satırların altında bugünkü Türkçe ile tercümeleri gösterilmiştir:  Üze kök Tengri, asra  Üstte gök Tanrı aşağıda  yağız yer kılındukda ikin  yağız kişi yaratıldıkta ikisi  ara kişi oğlu kılınmış  arasında kişi oğulları yaratılmış  Kişi oğlında üze eçüm apam  kişi oğulları üzerinde ecdadım  Bumun Kağan . İstemi Kağan  Bumun Kağan İstemi Kağan  olurlarmış Olurıpan Türük budunıng  (tahta) oturmuş (tahta) oturup Türk milletinin  ilin. türüsin tuta birmiş  elini kanunlarını idare etmişler  iti birmiş Tört bulung kop  tanzim etmişler dört taraf hep  ban kılmış Başlığığ  mutî kılmışlar Başlıcaları  yükündürmis tizliğiğ sökürmiş. İlgerü  yükündürmüşler dizlileri çöktürmüşler ileri  Kadırkan Yışka tegi kirü  Kadrkan ormanına değin kondurmuşlar  Temir Kapığka tegi kondurmuş  Demir Kapıya değin kondurmuşlar  İkin ara idi - oksuz Kök  ikisi arasında sahipsiz (müstakil) Ggök  Türük ança olurur ermiş  Türkler öylece oturuyor imişler  Bilge kağan ermiş Alp  Bilge kağanlar imişler Alp  Kağan ermiş. Buyrukı yeme  Bilge ermiş erinç Alp  ermiş erinç Beğleri yeme  imiş Beğleri de  budunı yeme tüz ermiş  milleti de düz(doğru) imiş  Anı üçün ilig ança  Onun için eli iadre edip  türüg itmiş Özi ança  kanunları (tanzim)etmişler Eli idare edip  Kergek bolmış.  mahrum olmuşlar

 7. #17
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Kül Tigin yazıtının bugünlü Türkçeye çevrilmiş şekli

  Bu yazıt yalnız tarih bakımından değil,uslubunun edebi olması bakımından da mühim olduğu için bütününün bugünkü Türkçeye çevrilmiş şeklini veriyoruz. Yulıg Tigin bu yazıtı Kül Tigin adına yazmış olmakla beraber yazıttaki sözler Bilge Kağanın ağzındandır. Yazıtın silik olup okunamayan bölümlerini noktalarla geçeceğiz. Aslında olmadığı halde mânânın daha iyi anlaşılması için bizim tarafımızdan eklenen sözleri de parantez içinde göstereceğiz.  (Ben). Tanrı gibi, gökte olmuş Türk(lerin) Bilge Kağan(ı) bu zamanda (tahta) oturdum. Sözümü sonuna kadar işit(in) Bütün küçük kardeş(lerim),yiğen(ler)im, şehzade(ler)im. Bütün soyum,milletim ! Sağdaki şadapıt beğler.soldaki tarkanlar,buyruk bgeğleri ! Otuz Tatar.... Dokuz Oğuz beğleri,milleti ! Bu sözümü iyice işit(in),sağlamca dinle(yin)! İleri , gün doğusuna; cenupta gün ortasına doğru;garpta gün batısına ;şimalde gece ortasına doğru o (çevre) içindeki millet(ler) hep kağanı Ötüken ormanı(nda) oturursa elde sıkıntı yok(tur). İleri (1) Şandung ovasına değin sefer ettim. Denize küçük (bir mesafe ile) erişmedim. Cenupta Dokuz Ersine değin sefer ettim. Tibete küçük (bir mesafe ile) erişmedim. Cenupta İnci ırmağını (2) geçerek Demir Kapıya değin sefer ettim. şimalde Yer Bayırku(lar)ın (3) yerine değin sefer ettim. Bunca yer değin (Türkleri) yürüttüm. Ötüken ormanında yabancı sahip(ler) yok imiş. Ülke idare edecek yer Ötüken ormanı imiş. Bu yerde oturup Çin milleti ile düzeldim. Altın,gümüş,pirinç,ipek sayısızca kadar vermiş (olan) Çin milleri(nin) sözü tatlı,malı yumuşak imiş. Tatlı sözüyle,yumuşak malıyla kandırıp uzak millet(ler)i öylece yaklaştırıyor imiş. (Fakat) yakınlarına doğru konduktan sonra (onların) karıştırıcılık bilgisini orada anlıyor imiş(ler). Bir kişi yanılsa (bile) soyu (ve) milleti(ne) beşiğine dek kıymaz imiş(ler). Tatlı sözüne,yumuşak malına kanıp (bir) çok(larınız) beşiğine dek kıymaz imiş(ler) (ey) Türk milleti öldünüz. Türk milleti! Bazıların(ız) cenupta Çugay ormanı(na). Tügelin ovası(na) konayım derse (ey) Türk milleti orada bazı karıştırıcı kişi(ler) şöyle kışkırtıyor(lar) imiş: Irak ise(ler) kötü mal verir,yakın ise(ler) iyi mal verir diyip öylece kışkırtıyor(lar) imiş. Bilgi bilmez kişi(ler)! O sözü alıp yakına doğru varırsa(n),hiçbir sıkıntısı olmayan Ötüken ormanı(nda) otursa(n) ebedi (bir) eli tutarak oturacaksın. Ttürk milleti ! İtidalsizsin. Açsa(n) tokluğ(u) düşünmezsin. Bir doyarsa(n) açlığ(ı) düşünmezsin. Öyle olduğun(uz) için (sizi) yükseltmiş (olan) kağanın(ız)ın sözün(ü) almadan yer sayarak (1) vardınız. Hep ora(lar)da mahvoldunuz. Bittiniz. Orada kalmış 8olanlar(ı)nız) yer sayarak hep ayakta olarak,ölerek yürüyordunuz. Tanrı yarlıkadığı için,kendim(in) kutum var (olduğu) için kağan (olarak) (tahta) oturup yok (olan) yoksul nilleti hep toplattım. Yoksul milleti bay(2) kıldım. Az milleti çok kıldım. Acaba bu söz(ler)imde yalan var mı? Türk beğler(i),millet(i) işitin. Türk milleti(i)ni derleyip el tuttupunu buraya vurdum. ne söz(ler)im (var) ise ebedi taşa (2) vurdum. Onlar(ı) görerek bilin,şimdiki Türk millet(i),beğler(i) tahta tâbi olan (siz) beğler mi yanılacaksınız? Ben ebedi taşı.. Çin kağanından nakışçı(lar) getirdim. Nakışlattım. Benim sözümü kırmadı. Çin kağanının içeri (3) nakışçı(sı)nı gönderdi. Onlar(a) güzel (bir) bark yaptırdım. İçin(e),dışın(a) güzel nakış vurdurdum. Taş yontturdum. Gönildeki söz(ler)imi..... On ok (4) oğul(lar)ına (ve) yabancı(lar)ına değin bunu görerek bilin,ebedi taş(ı) yontturdum. Bu çölde iseler,otlakta,çorak yerde ise(ler) otlakta,çorak yerde ise(ler),(onlar için) öylece çorak yerde ebedi taş yontturdum;yazdım. Onu görüp öylece bilin. O taş.........dim. Bu yazıyı yazan atısı Yulığ Tigin.  Üstte Gök Tanrı,aşağıda yağız yer yaratıldıkta ikisi ara(sında) kişi oğul(lar)ı yaratılmış. Kişi oğul(lar)ı üzerinde atalarım Bumun Kağan,İstemi Kağan (hükümdar olarak tahta) oturmuş. Oturarak Türk milletinin elini,türe(ler)ini idare etmiş(ler),tanzim etmiş(ler),dizili(ler)i çöktürmüş(ler). İleri,Kadrıkan ormanına değin;geri,Demir Kapıya değin kondurmuş(lar). Kahraman Kağan imiş(ler). Memur(lar)ı da bilge imiş. Kahraman imiş. Beğleri de,milleti de doğru imiş. Onun için ülkeyi öylece turmuş(lar),Yuğcu,sığıtçı (1) (olarak) öndeki gün doğusundan Bök-li(ler),Çöligil(ler),Çinli(ler),Tibetli(ler),Apar( lar),Apusın(lar),Kırgız(lar),Üç Kurıkan(lar),Otuz Tatar(lar),Kıtay(lar),Tatıbı(lar) bunca millet(ler) gelip feryat etmiş(ler),ağlamış(lar). O kadar ünlü kağan8lar)mış. Ondan sonra küçük kardeş(ler)i kağan olmuş. Oğulları kağan olmuş. Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi yaratılmadığı(ı), oğlu babası gibi yaratılmadığı(ndan) bilgisiz kağan(lar) tahta oturmuş. Kötü kağan(lar) (tahta) oturmuş. Memur(lar)ı da bilgisiz,kötü imiş. Beğleri,milleti doğru(luk) suz (oldukları) için,Çin millet(inin) hilekârlığı,açık gözlülüğ(ü) için,şirretliği için,küçüklü büyüklü minakaşa ettirdik(ler)i için beğli milletli kışkırttık(ları) için Türk millet(i)ne asil erkek çocuk(lar)ı kul oldu. Namuslu kız çocuklar(ı) halayık oldu. Türk beğler(i) Türk ad(lar)ın(ı) bırakarak,Çinli beğler(in) Çin(ce) ad(lar)ın(ı) takarak Çin kağan8ı)na tâbi olmuş(lardı). Elli yol (ona) iş(lerin)i güç(ler)in(i) vermiş(ler). İleri,gün doğusunda Bökli kağan(ı)na (onların) El(ler)in(i),türe(lerin(i) almış(lar). (Fakat) Türk avam halkı şöyle demiş:'Elli milletim.Elli şimdi hani? Kime Eli kazanacağım?'dermiş. 'Kağanlı milletim. Kağanım hani? Hangi kağana işi(mi) gücü(mü) vereceğim?'dermiş. Öyle diyip Çin kağan(ı)na düşman olmuş. Düşman olup (kendi aralarında) nizam (ve) düzen kuramadık(larından) yine teslim olmuş(lar). 'Çinliler Türklerin) bunca iş(leri)ni güç(leri)ni (kendilerine) verdik(lerini) düşünmedi(ler). Türk millet(ini) öldürmeyin. Kökünü kurutayım diyor(lar)mış yok etmeye geliyor(lar)mış. Üstte Türk tanrısı,Türk mukaddes Yer-Su(lar)ı (1) şöyle demiş: Türk millet(i) yok olmasın diye,millet olsun diye babam İlteriş Kağanı,anam İlbilge Katunu(2) Tanrı tepesinde tutup yukarı götürmüş. Babam kağan on yedi erle çıkmış. Dışarı yürüyor diye haber işitip şehirdeki dağa çıkmış,dağdaki inmiş. Derlenip yetmiş er olmuş(lar). Tanrı güç verdi(ği) için babam kağan(ın) çerisi kurt gibi imiş. Düşman koyun gibi imiş. Doğuya,batıya sefer edip (adam) dermiş. 8Sayılarını) kabartmış. Hepsi yedi yüz er olmuş. Yedi yüz er olup elsizleşmiş,kağansızlaşmış milleti:halayıklaşmış,kullaşmış milleti,Türk türesin(i) elde çıkarmış milleti atalarım türesince yaratmış,heyecanlandırmış. Tölüs,Tarduş(3) millet(lerin)i orada yoluna koymuş. (Onlara) yabguyu,şadı(4) orada vermiş. Cenupta Çin millet(i) düşmanmış. Şimalde Baz Kağan,Dokuz Oğuz millet(i) düşmanmış. Kırgız,Kurıkan,Otuz Tatar,Kıtay,Tatabı(lar) hep düşmanmış. Babam kağan bunca...........kırk yedi yol sefer etmiş. Yirmi savaş savaşmış. Tanrı yarlıkadığ(ı) için Elli(ler)i Elsiz etmiş. Kağanlı(lar)ı kağansız etmiş. Düşman(lar)ı muti kılmış. Dizli(ler)i çöktürmüş. Başlı(lar)ı yükündürmüş. Babam kağan.........türeyi kazanıp uçmağa varmış. Babam kağana ilk olarak Baz kağanı bal bal dikmiş(ler). O türe üzeribe amcam kağan oturdu. Amcam kağan (tahta) oturup Türk millet(i)ni yeniden tanzim etti,düzeltti. Yoksulu bay kıldı. Azı çok kıldı. Amcam kağan (tahta) oturdukta kendim Tarduş millet(i) üzerinde şad idim. Amcam kağan ile ileri 8doğuya) Yaşıl Ügüz(e) 81) Şantung ova(sı)na değin sefer ettik. Köğmen(i) aşarak Kırgız yerine değin sefer ettik. Topu yirmi beş sefer ettik. On üç (defa) savaştık. Elli(ler)i Elsizlettik. Kağanlı(lar)ı kağansızlattık. Dizli(ler)i çöktürdük. Başlı(lar)ı yükündürdük. Türgiş kağanı Türk(ler)imiz(den),milletimiz(den)di. Bilmediği için,bize isyan ettiği için kağanı öldü. Memur(lar)ı,beğleri de öldü. On ok milleti(i) zahmet gördü. Atalarımız(ın) tutmuş (olduğu) yer(ler),su(lar) sahipsiz olmasın diye Az (2) millet(i)ni tanzim edip,düzene koyup........Bars beğ idi. kağan ad(ını) burada biz verdik. Küçük kız kardeşim prensesi (zevce olarak) verdik. Kendisi yanıldı. Kağanu öldü. Milleti kul,köle oldu. Kögmen yer(leri),su(ları) sahipsiz kalmasın diye Az (ve) Kırgız miilet(lerin)i yoluna koyup geldik. Savaştık. (Elini) yine verdik. İleri (doğuda) Kadırkan orman(ı)nı aşarak milleti öylece kondurduk. Öylece tanzim ettik. Batıda Kengü Tarmana değin Türk millet(i)ni öylece kondurduk. Öylece tanzim ettik. O zamanda kul kullu olmuştu. Halayık halayıklı olmuştu. Küçük kardeşi büyük kardeş(i) bilmezdi. Oğlu babasın(ı) bilmezdi. Öylece kazan(ıl)mış,tanzim ed(il)miş Elimiz,türemiz (var)dı. Türk,Oğuz beğleri (ve) millet ! işitin. Üstte gök basma(dıy)sa,aşagıda yer delinme(diy)se,Türk millet(i) elini,türeni kim harap etti?............. Türk millet(i)!..........pişman ol. İtaat ettiğin için (seni) yüksektmiş bilge kağanına,müstakil,iyi eline kendi(n) isyan ettin,kötü iş yaptın. Silahlı(lar) nerden gelip (seni) sürerek iletti? Mukaddes Ötüken orman(ının) millet(i) ! Gittiniz! ileri (doğuya) varan(larınız) vardınız! Batıya varan(larınız) vardınız! (Vardığ)ın yerde iyi(liğ)i(n) o (ki) kanın suca aktı. Kemiğin dağca yattı. Asil erkek çocuk(lar)ın kul oldu. Namuslu kız çocuk(lar)ın halayık oldu. Bilmediğ(in) için,kötü(lüğ)ün için amcam kağan uçmağa vardı. İlk önce Kırgız kağan(ı)nı balbal diktim. Türk millet(inin) adı sanı yok olmasın diye babam kağanı,anam katunu yükseltmiş (olan) Tanrı, Eel veren Tanrı,Türk millet(inin) adı sanı yok olmasın diye özümü ve Tanrı kağan oturttu. Hiç(de) hali yerinde (bir) millete (kağan olarak tahta) oturmadım. İçerden aşsız,dışardan giyimsiz zavallı,kötü (bir) millet üzerine (kağan olarak tahta oturdum). Küçük kardeşim Kül Tigin ile sözleştik. Babamız(ın) amcamız(ın) çalşımış (olduğu) millet(in) adı sanı yok olmasın diye, Türk millet(i) için gece uyumadım;gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile,iki şad ile ölesiye,bitesiye çalıştım. Öylece çalışıp cenuptaki milleti ateş,su (gibi tehlikeli) kılmadım. Ben kendim kağan (olarak tahta) oturduğumda yer sayarak varmış (olan) millet ölerek,biterek yayan,çıplak yine geldi. Milleti yükselteyim de şimale Oğuz millet(i)ne karşı,ileri (doğuda) Kıtay,Tatabı millet(leri)ne karşı,cenupta Çin'e karşı büyük ordu8ları) on iki (defa yürüttüm............savaştım. Ondan sonra Tanrı yarlıkıyarak kutum var(olduğu) için,talihim var(olduğu) için ölecek milleti dirilterek yoluna koydum. Çıplak milleti giyimli,yoksul milleti bay kıldım. Az milleti çok kıldım. Başka Elli(ler)den,başka kağanlı(lar)dan yek kıldım. Dört yandaki millet(ler)i hep muti kıldım. Düşman8lık)sız kıldım. Hep bana tâbi oldu(lar)ç İş(leri) güç(lerini vermektedir(ler). Bunca türeyi kazanıp küçük kardeşim Kül Tigin yedi yaş(ın)da kaldı...............Umay gibi anam katun talihine küçük kardeşim Kül Tigin er ad(lı) oldu. On altı yaşında amcam kağan(ın) Elin(e),türesin(e) öylece çalıştı. Atı Çub (ve) Suğdak(lar)a karşı (1) sefer ettik. Bozuk. Çinli Ong Tutuk beş tümen (2) çeri (ile) geldi. Savaştık. Kül Tigin yaya(lar)la fırlayarak hücum etti. Ong Tutuk yurıçın (3) silahlı (olarak) eliyle tuttu. Silahlı (olarak) gönderdi. Kağana öylece ulaştı. O orduyu orada yok ettik. Yirmi bir yaşında Çaça Sengünle (4) savaştık. En ilkin Tadıkın Çurun boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. İkinci (olarak) İşbara Yamtar(ın) boz atına binip hücum etti. O at oarad öldü. Üçüncü (olarak) Yegin Siliğ Beğin giyimli doru at(ın)a binip hücum etti. O at orada öldü. (Düşman) ,silah(lar)ına,kaftanına yüz(den) çok okla vurdu. (Fakat) yüz(ü)ne ,başına bir(i) değmedi...(nasıl) hücum ettiği(i) (ey) Türk beğler(i) hep bilirsiniz. O orduyu orada yok ettik. Ondan sonra Yer Bayırkı(la) Uluğ İrkin(i) 81) düşman oldu. Onu dağıtıp Türgi Yargun göl(ün) de bozduk. Uluğ İrkin,azıcık erle kaçıp gitti. Kül Tigin yirmi altı yaşında (iken) Kıgız(lar)a karşı sefer ettik. Süngü batımı karı söküp Köğmen orman(ın)ı,tırmanarak (2) yürüyüp Kırgız millet(i)ni ansızın bastık. Kağanı ile Sunga orman(ın)da savaştık. Kül Tigin,Bayırkunun ak aygırına binip fırlayarak hücum etti. Bir eri okla vurdu. İki eri birbiri ardına sançtı. (3) Orak (yere) vurdu. Kıgız kağanın(ı) öldürdük. Elin(i) aldık. O yılda Türgiş(ler)e karşı Altın ormanı tırmanarak,İrtiş ırmağ(ı)nı geçerek yürüdük. Türgiş millet(i)ni ansızın bastık. Türgiş kağan(ının) ordusu Bolçuda ateşte,borada geldi. Savaştık. Kül Tigin,Başgu (adlı) boz at(a) binip hücum etti. Başgu boz......otuz........ikisin(i) kendi.......orada yine (savaşa) girip Türgiş kağan(ının) buyruğ(u)nu,Az tutuğu)nu (4) eliyle tuttu. Kağanın(ı) orada öldürdük. Elin(i) aldık. Kara Türgiş (hakl)ı hep teslim oldu. O halkı Tabarda.....Suğdak millet(ini) tanzim edeyim diye Yinçü ırmağ(ın)ı geçerek demir kapıya değin sefer ettik. Ondan sonra Kara Türgiş Halk(ı) düşman olmuş(tu),Kengeresler(ler)e doğru gitti. Bizim ordu(nun) at(lar)ı zayıf , azığı yok idi. Kötü kişi(ler)di....alp er(ler) bize hücum etmişti. Öyle (bir) zamanda meyus olup Kül Tigini az erle ayırarak gönderdik. Büyük savaş savaşmış. Alp Salçı (adlı) ak atın(a) binip hücum etmiş. Kara Türgiş millet(i)ni ırada öldürmüş. (İtaate) almış. Geri dönerek yürüyüp........ie , kuşu Tutuk ile savaşmış. Er(ler)in(i) hep öldürmüş. Evin(i),varın(ı).....hep getirdi. Kül Tigin yirmi yedi yaşında (iken) Karluk millet(i) müstakil,güçlü düşman oldu. Mukaddes Tamağ baş(ın)da savaştık. Kül Tigin o savaşta otuz (yaşını) yaşıyordu. Alp Şalçı (adlı) ak atın(a) binip fırlayarak hücum etti. İki eri birbiri ardınca sançtı. Karluk(lar)ı öldürdük. (İtaate) aldık. Az millet(i) düşman kaldı. Kara gölde savaştık. Kül Tigin kırk bir (yaşını) yalıyordu. Alp Sancı (adlı) atın(a) binip(1) fırlayarak hücum etti. Az Elteber(in)i (2) tuttu. Az millet(i) kendi milletimdi. Gök,yer bulandığı için düşman oldu. Bir yılda beş yol savaştık. En ilk Doğu Balıkta savaştık. Kül Tigin,Azman (adlı) ak(ına) binip fırlayarak hücum etti. Altı eri sançtı. Ordu(ların) göğüs göğüse gelmesinde yedinci eri kılıçladı. İkinci (olarak) Kuşlıgakta Ediz(ler)le (3) savaştık. Kül Tigin,Az (adlı) yağızın(a) binip fırlayarak hücum edip millet(i) orada öldü. Üçüncü (olarak) Bu.......da Oğuz(lar) savaştık. Kül Tigin Azman (adlı) ak(ı)na binip hücum etti;sançtı. Ordusun(u) sançtık. Elin(i) aldık. Dördüncü (olarak) Cuş başında savaştık. Türk millet(i)(nin) ayağ(ı) yoruldu. Kötülüyecek idi(ler). Hızla geçerek gelmiş (olan) ordusun8u) Kül Tigin yukarı yürütüp Tungra(lardan) bir bir boy,Alpagu(lardan) on eri Tunga Tigin yuğunda çevirip öldürdük. Beşinci (olarak) Ezgenti Kadazda Oğuz(lar)la savaştık. Kül Tigin,Az (adlı) yağızın(a) binip hücum etti. Bir eri sançtı..................O ordu orada öldü. Mağa Kurgan(da) kışlayıp yazın Oğuz(lar)a karşı ordu çıkarttık. Kül Tigin Beğ(i) baş (adlı) akın(a) binip dokuz eri sançtı. Karagâhı bastı(lar). Kül Tigin , Öğsüz analarım(1),ablalarım,gelinim,zevcelerim ! Bunca (nızın)da diri(ler)i halayık olacaktı. Ölü(ler)i (niz) yurtta,yolda yatarak kalacaktınız. Kül Tigin yok olsa (idi) hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kül Tigin merhum oldu. Kendim sıkıldım. Görür gözüm görmez gibi,bilir bilmez gibi oldu. Kendim düşündüm: Zaman(ı) Tanrı yapar. Kişi oğul(lar)ı hep ölümlü (olarak) yaşamış(tır). Öylece düşündüm. Gözden yaş gele gele,ruhtan ,gönülden feryat gele gele tekrar tekrar sıkıldım. Pek katı sıkıldım. İki şad,bütün küçük yiğen(ler)im,şehzade(ler)im,beğlerim,milletim(in) gözü,kaşı (ağlamaktan) kötü olacak diyip sıkıldım. Yuğcu,sığıtçı (olarak) Kıtay,Tatabı millet(leri) baş(ında) olarak Udar Sengün geldi. Çin kağanından İsiyi Likeng geldi. Bir tümen (değerinde) mal,altın,gümüş,gereksiz (olduğu halde) getirdi. Tibet kağan(ın)dan Bülen geldi. Garpta,gün batısındaki Suğd,Acem,Buhara ulus(u) millet(lerin)den Nneng Sengün,Oğul Tarkan(ın)dan Makaraç Tamgacı,Oğuz(ların) bilge damgacı(sı) geldi. Kırgız Kağan(ın)dan Tarduş İnançu Çur geldi. Bark yapıcı,nakış işleyen,yazıt yapıcı (olarak) Çin kağan8ının) çıkanı (1) Çang Sengün geldi.  Kül Tigin koyun yılında (2) on yedide (3) öldü. Dokuzuncu ay(ın) yirmi yedi(sin)de yuğ yaptırdık. Barkın(ı) , nakış(lar)ın(ı), yazıtın(ı) maymun yıl(ın) de yedinci ay(ın) yirmi yedi(sin)de (4) hep takdis ettik. Kül Tigin kırk yedi yaşında öldü. Taş...........bunca nakışçı(lar)ı tuygun (ve) elteber(ler) getirdi.  Bunca yazı(yı) yazan,Kül Tigin(in) atısı (ben) Yulug Tigin yazdım. Yirmi gün oturup bu taşa,bu duvara hep (ben) Yuluğ Tigin yazdım. başka şehzade(ler)inizden,taygun(lar)ınızdan (5) daha iyi yapardınız. Uçarak gittiniz. Tanrı..........diri edici.  Kül Tiginin altının(ı),gümüşün(ü),malın(ı),arın(ı),dört bin atını..........Tigin yukarı gök ...........(taş)ı yazdım. (Ben) Yullığ Tigin.(6)  ........................Küçük kardeşim Kül Tigin...........iş(in)i güc(ün)ü verdiğ(i) için Türük Bilge Kağan............Küçük kardeşim Kül Tigini gözeterek oturdum.  İnançu Apa Yargan Tarkanadı(nı)............
 8. #18
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Görülüyor ki Kül Tigin yazıtı edebi bir eserdir. Cümlelerin bazan kısa,bazan uzun oluşu;mânâya kuvvet vermek için bazan aynı kelimenin birbirine yakın yerlerde tekrarlanması,yani bir nevi 'tekrir' san'atı yapılamsı;bazan ise aksine olarak mânâsı birbirne yakın kelimelerin aynı cümlelerde kullanılması bu yazıta oldukça yüksek bir edebi değer verdirmektedir. Yuluğ Tigin bu yazıtta Bilge Kağan ağzından Türk milletine hitap ederken ne kadar lirik ve romantik ise tarihi vak'aları anlatmakta da o kadar realisttir. Bu yazılarda yalan,mübalega,boşuna övünme yoktur. Türk milletinin bütün âhlaki safiyeti,bütün değerleri ve kusurları apaçık göze bırakmışlardır. Fakat onlarınki mütemadî bir zafer teranesinden ibarettir. Onlarda yenilmeler bile yeniş gösterilmiştir. Türk yazıtında ise her şey eşsiz bir samimiyetle,olduğu gibi anlatılmaktadır. Kara günlerde,bozgunluk çağlarında Türk kan'ının su gibi aktığından , Türklerin ölerek kemiklerinin dağ gibi yattığından bahsolunuyor. Fakat zafer günlerinde düşman kanının su gibi akıtıldığından bahis yoktur. Akıtılmış olsa bile bu anlatılmaya ve öğünülmeye lâyık sayılmıyor. Cihan tarihinde her milletten birçok hanedanın hiçbir hükümdarı kendi atalarının kusurundan bahsetmemiş ve ettirmemiştir. Bu yazıtta ise Türk devletinin alçalmasına sebep olarak bilgisiz,fena kağanların iş başına gelmiş olması gösteriliyor. Türk beğlerinin suçları hatırlatılıyor. Milletin itidalsizliği,açken tokluğu ve tokken açlığı düşünmediği , yani yarını hiç düşünmeyişi tenkit olunuyor. Fakat yine aynı milletin kağanlanıp devlet kurmak için ayaklanışı pek övmeye değer bir hâdise olduğu halde gayet tâbiî olarak anlatılıyor. Türk ruhunun 'ferdiyetçi' olmayıp 'cemiyetçi' olduğu bu yazıttan da anlaşılıyor:Birçok savaşlar yapıldığı ve bu savaşlarda hiç şüphesiz üstünlük gösteren birçok kahramanlar çıktığı halde bunların adları anılmıyor. Kül Tigin kahramanlıkları bile az anlatılıyor. Onun savaşlarda kaç kişiyi yere serdiği söylenmekle iktifa olunuyor. Yalnız bir yerde Türk beğlerini hitap olunarak'onun nasıl hücum ettiğini hep bilirsiniz' deniliyor. Ömrünü Türk birliği uğrunda harcayan kahraman Kül Tigin için bütün methiye aşağı yukarı bu cümleden ibarettir. Karargâhı Oğuzlara vermemek için öldüğü zaman ise bunun ehemmiyeti bir kaç veciz ve samimi sözle söyleniyor. Fakat insanların kahramanlığından bu kadar az bahsolunmasına karşılık ,yazıtta Türklerin sevgili ve vefalı yardımcıları olan ehemmiyet verildiği görülmektedir. Savaşların çoğunda Kül Tiginin bindiği atlar,adı sayılmak üzere zikrolunmaktadir.  Büyük savaşlar ve en parlak zaferler ise kısa bir iki cümle ile ifade olunuyor. Bazan düşman askerlerinin alplığı tasdik olunuyor Fakat devlete isyan edip yenilen Oğuzlara,Türgişlere,Karluklara,Kırgızlara ve başka boylara karşı asla düşmanca duygular beslenmiyor. 'Gökte ve yerde kargaşalık olduğu için' yahut 'kağanları yanıldığı için' onların sıkıntı çektiklerinden bahsolunuyor.Hâttâ bu seferlerin öç almak için değil,ya onların taaruzunu önlemek,yahut o halkların tanzim edip yoluna koymak için yapıldığı söyleniyor ki bu sözler tarihi vukuata tamamıyla uygundur.  Son söz olarak şunu söylemek doğru olur ki, eğer Türk dili müslümanlıktan sonra arapçanın ve acemcenin büyük ve zararlı tesirinde kalarak aslından sapmasaydı biz bugün Gök Türk yazıtlarındaki dili daha kolay anlayacak ve onu şimdi bulduğumuzdan daha çok güzel bularak bu yazılara,Arapların cahiliye şiirlerine verdiği değeri verecektir. Çünkü,hangi dilden olursa olsun,dünyada en büyük eser diye tanınan ne kadar yaı varsa,bu yazılar şaheser olmak mazhariyetini,her şeyden önce,yazıldıkları dili konuşan milletin kendilerini anlayarak sevmesine ve sevdikleri için propaganda yapmasına borçludurlar.  (1) İleri 'Doğu' demektir.

  (2) Sırderya yahut Zerefşan.

  (3) 'Yer Bakırku'lar Baykal gölü yakınında yaşayan bir Türk boy'udur.

  (1) Yerden yere demektir.

  (2) Bay 'Zengin' demektir.

  (1) Hâkkettim mânâsında kullaılıyor.

  (2) 'Bengü taş' yanş 'ebedi taş' diye âbide kasdoluyor.

  (3)Saray demek istiyor

  (4) 'On Ok' on kabile olan Batı Türkleridir.

  (1) 'Yuğçu'yani bugünkü Türkçeye göre 'Yuğcu','ağlayırı' demektir. 'Yuğ' matem törenidir. Çağataycadaki 'Yığlamak' ve Türkiye Türkçesindeli 'Ağlamak' aynı kökten gelmektedir. 'Sığıt' ise matem demektir.

  (1) 'Yer' ve 'Su' dahi ikinci derecede iki Allah'tır.

  (2) 'Katun',Kağan karısı,yani imparatoriçe demektir .Bugün kullanılan 'Hatun' ve 'Kadın' kelimeleri bundan çıkmış fakat sonra mânâca bozularak umumîleşmiştir.

  (3) 'Tölüs' ve 'tarduş'lar Gök Türkler'e çok yakın ve onlara tâbi olan iki ayrı boy birliğidir.

  (4) 'Yabgu' ve 'Şad' Kağandan sonra gelen en büyük iki rütbe ve ünvandır.

  (1) 'Yaşıl Ügüz' Yeşil Irmak demektir. Çin'in şimalindeki büyük 'Huang-hu' ırmağının Türkçe adıdır.

  (2) 'Az'lar o zamanki Kırgızlarla komşu yaşayan küçük bir Türk boy'udur.

  (1) 'Altı Çub'lar galiba,Maveraünnehirde Batı Türklerine tâbi olarak yaşayan altı beğlik olacak. 'Suğdak'lar ise 'Suğd'da yani Buhara ile Semerkand arasındaki ülkede yaşayan,sonra Doğu Türkistan'a kadar olan şehirlere dağılan bir halktır. Acemlerle akraba idiler.

  (2) 'Tümen' on bin demektir.

  (3) Bu sözün ne demek olduğu anlaşılmıyor.

  (4) 'Sengün' Çin'cede bir nevî kumandanlık rütbesi olan 'Tayang-kiün' sözünün Türkçeleşmiş şeklidir.

  (1) 'Uluğ Irkin' Bayırkuların reislerine verilen ünvandır. Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuzların ikinci reislerine de 'Kül Erkin' deniliyordu.

  (2) 'Yış' kelimesi dağ üzerindeki orman demek olsa gerektir. Çünkü aleâde olsaydı tırmanmaya lüzum olmazdı.

  (3) 'Sançmak' süngü veya kargı ile delmek,süngü veya kargı saplamak demektir.

  (4) 'Tutuk' bir rütbedir. Aşağı yukarı general demektir.

  (1) 'Akına binip' demek 'ak atına binip' demektir.

  (2) 'Elteber' Azların reislerine verilen ünvandır.

  (3) 'Ediz'ler Dokuz Oğuzların büyük boylarından biridir.

  (1) Burada 'analarım' diyerek ya üvey analarını yahut kaynanalarını kasdediyor.

  (1) 'Çıkan' sözünün ne demek olduğu anlaşılmıyor.

  (2) Gök Türkler 12 yılı bir devre sayan hususi bir takvim kullanıyorlar ve bu on iki yılın her birine bir hayvanın adını veriyorlardı. Bu hayvanlar sırasıyla şunlardır: Sıçan,Öküz,Kaplan,Tavşan,Ejder,Yılan,At,Koyun,Maym un,Tavuk,Köpek,Domuz. Ayların adları olmayıp birinci ay,ikinci ay diye adlandırılırdı.

  (3) Hangi ay'ın on yedisi olduğu söylenmiyor.

  (4) 21 Ağustos 732 tarihine raslıyor.

  (5) Bu söz biraz yukarda 'Tuygun' diye geçtiği halde burada 'Taygun' diye yazılıyor. Bir rütbe veya ünvan olduğu anlaşılıyor.

  (6) Bu yazıtı yazan,adını daha yukarda 'Yulug' veya 'Yulıg' şeklinde yazdığı halde 'Yulluğ' diye kaydetmiştir.


 9. #19
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  Uygurlar Çağında Türk Edebiyatı  Uygurlar çağının edebiyatını ikiye ayırarak gözden geçirmek gerektir. Birinci devre Dokuz Oğuz devresidir. Yani Dokuz Oğuz -Uygurların bugünkü devresidir. Moğolistanı merkez edinerek,yaşadıkları 745-840 yılları arasındaki çağdır. Bu devredeki Dokuz Oğuz - Ugur edebiyatı aynen Gök Türk edebiyatına benzer ve onun devamıdır. İkinci devre ise,Kırgızların ihtilâli üzerine Moğolistanı bırakarak sonraki devreye ait olan edebiyattır. Bu devrede edebiyatıın umumi vasıfları değişmiştir.
  745 - 840 arasındaki dil ve edebiyat


  Bu devrede Dokuz Oğuz - Uygurlar,kendilerinden önce kullanılan Gök Türk'e elifbesini kullanıyorlardı. Yalnız bazı harflerin şekilleri arasında küçük ehemmiyetsiz farklar vardı. Dil de aynı idi. Esasen Bilge Kağan,Dokuz Oğzuların kendi milleti olduğunu yazıtta söylemişti. Uzun zamanlar aynı idare altinda,birbirne yakın yerlerde yaşayan ve aynı ırktan gelen Gök Türklerle Dokuz Oğuzların aynı dili ve lehçeyi konuşmaları gayet tabiîdir.  Bu devirde bize kalan eserler, Gök Türkler dvrinde olduğu gibi , taş üzerine yazılmış olan yazıtlardır.  Moyunçur Kağan Yazıtı


  Bunların arasında en mühimi Dokuz Oğuzların ikinci kağanı olan Moyunçur Kağanın veya resmi adı ile 'Tengride Bolmuş İl Etmiş Bilge Kağan' adı ile (745-759)ın adına dikilmiş olan yazıttır. Bu yazıt bugünkü Moğolistanın şimalinde Şine Usu gölü civarında bulunmuştur. Üslûp ve tahkiye bakımından Gök Türk yazıtlarının eşidir. Moyunçur Kağanın babası olan Kutluğ Bilge Kağan ile Moyunçur Kağan zamanlarındaki siyasi ve askeri vak'alardan bahsetmektedir. Fakat ne yazık ki bu yazıtın birçok yerleri bozulmuştur. Hemen hemen her satırında bozuk yerler vardır. Tamamıyla okunabilne satırlar bozuk yerler vardır. Tamamıyla okunabilen satırlar pek azdır. Ruh bakımından da Gök Türk yazıtlarına benzemektedir. Bunda da zaferler kısaca anlatılmakta,kötüler ve kötülükler yüzünden milletin sıkıntı çektiği samimi olarak söylenmektedir. Fakat Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının bazı yerlerindeki yüksek lirizm bunda yoktur.

  840'tan sonraki edebiyat ve dil


  Dokuz Oğuz - Uygurlar Doğu Türkistan'a çekilip yalnız Uygur adı ile anılmaya başladıktan sonra Türk edebiyatı yavş yavaş eski vasıflarını kaybetmeye başladı. Zaten Dokuz Oğuz devrinde iken manihaizmi kabul etmişlerdi. Doğu Türkistan'a çekildikten sonra yavaş yavaş aralarına budizm ve nasturî hıristiyanlığı da girmeye başladı. Bu dinlerin kendilerine mahsus ıstılahları,tabirleri Türkçeye girerek onun saflığını biraz bozdu. Sonra Çince'den,Tibetçe'den,Suğdakça'dan ve başka dillerden Tükçeye tercümeler gramer kaideleri ihlâl olundu. Mesela Türkçede fillerin cümle sonunna gelmesi umumi bir kaide iken ve pek nadir istisnalar mânâya kuvvet vermek için ortaya veya başa gelirken fillerin ortaya getirilmesi iptizale uğratıldı. İhtimal ki mütercim bazıları Türk olmadıkları için Türçeye eser çevirirken kendi ana dillerinin tesirinde kaldılar. Bu devirde yazılan eserlerin bir takımı Gök Türk elifbesiyle yazılmıştır. Fakat büyük kısmı Uygur harfleriyle kaleme alınmıştır.

  Uygur Yazısı  Uygur yazısı denilen elifbe Suğdaklardan alınmıştır. Suğdaklar manihaist oldukları için manihaizmin Türklerce kabulünden sonra Suğdak elifbesi dini elifbe olarak Türklere geçmiştir. Fakat bu harfler Türkçeyi yazmak için çok eksiktir. Çünkü ancak 18 harften ibarettir. Birbirine yakın olan harfler tek bir işaretle gösteriliyordu. Mesela b,p,f harfleri için bir tek işaret vardı. Z,s veya t,d yahut c,ç,j harfleri de aynı işaretle gösteriliyorduç Bu yüzden Uygur yazısı ile yazılmış eski yazıları bugün tam olarak doğru okuma âdeta imkansızdır. Uygur yazısının ikinci bir güçlüğü de her harfin üç şekli olmasıdır. Bir harf,kelimenin başında ortasında veya sonunda olduğuna göre ayrı ayrı şekillerde yazılıyordu. Yani bundan önce kullandığımız Arap harflerine benziyor ve onun gibi sağdan soldan yaızlıyordu.  Uygur edebiyatı mahsülleri


  Türk edebiyatının Uygur yazısı ile meydana getirilmiş olan mahsülleri pek çoktur. Bunların en büyük kızmı dini edebiyata ait eserlerdir. Dini eserlerin çoğu budizm ve manihaizme,küçük bir kısmı da nasturiliğe aittir. Bunlardan manihaizme ait olanlar bu dinin esaslarına,talimatlarına ait olduğu için çok mühimdir. Bu üç din mensupları,kendi dinlerini propaganda aetmek için birçok eserler yazmışlar,böylelikler Uygur Elinde yüksek bir dini edebiyatın vücuda gelmesine sebep olmuştur. Fakat Uygurların edebiyatı yalnız dini eserlerden mürekkep değildir. Tarih ve coğrafya ya ait ederlerdende yazılmıştır. Avrupa bilginlerinin Doğu Türkistana yaptıkları ilmi seferler neticesinde,asırlardan beri toprak altında kalmış olan birçok kitaplar bulunmuş ve bunlar Avrupaya,bilhassa Berlin'e getirilmiştir. Doğu Türkistanın iklimi kurak olduğu için kitaplar toprak altında uzun zaman kalabilmiştir. Yalnız bazı yerleri aşınmış veya silinmiştir. Bu eserlerden mühim bir kısmı henüz okunmamıştır. Okundukça Uygurlar çağındaki Türk edebiyatına daha parlak olduğu anlaşılacak,ihtimal Gök Türk yazıtlarının okunamayan bazı kısımları da bunların yardımı ile halledilecektir.  Uygur edebiyatından bir örnek  Uygur dili ve edebiyatı hakkında bir fikir vermek için aşağıya aldığımız parça Turfan şehrinde bulunmuş bir metindir. Dokuz Oğuz kağanlarından Börü Kağanın manihaizmi milletine nasıl kabul ettirdiğini anlatmaktadır. Kelimelerin altına bugünkü Türkçe ile tercimeleri yazılmıştır:  Men Tengrimen. Sizni birle  Ben Tanrıyım. Sizin ile  Tengri yiringerü bargaymen  Tanrı yerine doğru varacağım.  Dındarlar inçe kiginç  Dindarlar (Manihaist rahipleri) şöyle cevap  birdiler. Biz arıgbiz. Biz  verdiler. Biz temiziz. Biz  dındarbiz . Tengri aygın tüketi  dindarız. Tanrı sözünü tamamıyla  işleyürbiz. Kaltı etüz  işliyoruz Eğer vücut  kodsar biz Tengri  koyarsa (müsaade ederse) biz Tnarı  yirinberü bargaybiz. Ne üçün  yerine vararak gideceğiz. Ne için  tiser biz Tengri Yarlığın  der(ler)se biz Tanrı emrini  adruk kılmazbiz. A.. yüzümüz  ayrı kılmayız. A. yüzümüze  utru ulug ıyınç basınç  doğru ulu tazyik basınç  alp emgekler erür Anı  güç zahmetler dir. Onun  üçün Tengri yürün bulgaybiz  için Tnarı yerini bulacağız  ............ Tengrim! Siz türüsüzün  ............. Tanrım! Siz kanunsuzca  ödsüzke kentü özüngüz  zamansız olarak (daimi) kendi özünüzü  yazınsarsiz. Ötür kanıg  günaha sokuyorsunuz. Bundan ötürü bütün  ilingiz bulangay  eliniz bulunacak(karışacak)  Bu kamıg Türk budun  Bu bütün Türk milleti  Tengirike y..... yazuk kıltaçı  Tanrıya y..... günah kılıcı  bolgaylar. Kanyuda dındarlıg........  olacaklar. Her yerde dindarları (manihaist rahiplerini)  basıngay, ölürgeyler.  tazyik edecek, öldürecekler.

 10. #20
  Onursal Üye SiNaN32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  6.980

  Standart Ynt: EDEBİYAT VE EDEBİYAT TARİHİ

  KARAHANLILAR ÇAĞINDA TÜRK EDEBİYATI  Onuncu Asırda Türkler  Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da, onuncu asrın ortalarına doğru 'Türk devlet' olarak yukarıda anlattığımız Uygurlar bulunuyordu. Bunların hüküm sürdükleri yer,bugün Doğu Türkistan dediğimiz yerlerin büyük bir bölümünü dolduruyordu. Fakat daha önceki asırlarda olduğu gibi Uygurlar,öteki bütün Türklere,hiç olmazsa Türklerin bir kısmına hâkim değillerdi. Ynai bu asırda büyük bir Türk birliği yoktu. Uygur devletinin şimalinde, 840'taki büyük isyanları ile Dokuz Oğuz - Uygur devletini sarsıp küçülten Kırgız Türkleri vardı. Kırgızlar,aşağı yukarı bugünkü Moğolistanla daha şimalini işgal eden bir yerde oturuyorlardı. Kırgızların batısında,yani bugünkü Cenûbi Sibiyanın büyük bir bölümünde Kimek Türkleri vardı. Bunların büyük bir çokluğununa Kıpçak denirdi. Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuz Türkleri ise,Kimeklerin batısında,yani Aral gölünün çevresinde Sırderya ırmağının aşağı boyunda yaşıyorlardı. Karluk Türkleri Uygurlarla Oğuzların arasındaki ülkede bulunuyorlardı. Yağma,Çiğil,Tuhsı,Ardu gibi ötekilerinden küçük olan Türk zümreleri Karlıkların yanında idiler. Bunlar,eski batı Gök Türklerinin en büyük boyu olan Türğişlerin artıkları idiler. Oğuzların batısında Avrupaya doğru ve Avrupada ise Peçenek,Bulgar,Suvar Türkleri oturuyorlardı. Demek ki resmi Türk devleti olan uygurlar,medeni bakımdan çok ileri gitmiş olmakla beraber,siyasi bakımdan zayıftı. Çünkü Türklerin çokluğuna söz geçirmiyordu.

  Onuncu Asırda Türk Lehçeleri


  Gök Türkler ve Dokuz Oğuzların hâkimiyeti çağında, Türk boylarının lehçeleri arasındaki ayrılığın pek az olduğu muhakkaktır. Çünkü mütemadiyen hareket halinde bulunan Türkler birbiriyle daima karışıyor,yer değiştiriyorlar,sıkı teması hiç kaybetmeyerek birbirine dil bakımından tesir ediyorlardı. Bundan başka aynı siyasi hâkimiyet altında bulunmakta hiç şüphesiz lehçelerin ayrılmamasına çok yardım ediyordu.  Fakat 840'tan sonra 'devlet dışında' yaşayan Türklerin çoğalması ve Türklerin uzun müddet bir durgunluk geçirerek birbiriyle olan girişimlerinin azalması lehçeler arasındaki ayrılığı çoğalttı. Daha önceki asırlarda bu ayrılıklara 'lehçe' bile denmeyip 'ağız' demek doğru olduğu halde,onuncu asırdan başlayarak bu ayrılıklar 'lehçe' halini aldı.  Onuncu asırda Türk dili 'doğu' ve 'batı' lehçesi olmak üzere iki lehçeye ayrılmıştı.  Doğu lehçesi konuşanlar şunlardı:Uygur,Kırgız,Karluk,Çiğil,Yağma,Tuhsı,Arg u.  Batı lehçesini konuşanlar da şunlardı: Oğuz,Kimek-Kıpçak,Peçenek,Bulgar,Suvar.  Doğu ve Batı lehçelerinin her ikisi de eski uygurcanın, bu da daha önceki Gök Türkçenin devamıdır.  Doğu lehçesi ile batı lehçesi arasında kelime bakımından da ,gramer bakımından da ayrılıklar vardı. Bununla beraber bu ayrılıklar doğu ve batı lehçeleriyle konuşan Türklerin anlaşmalarına engel olmuyordu. Belli başlı ayrılıklar şunlardı:  1- Doğu Türklerinde,kelimelerin ortasında olan 'g' harfleri batı Türklerinde düşüyordu. Doğulular 'tamgak' (damak), 'bargan' (varan) dediği halde batılılar 'tamak' , 'baran' diyorlardı.  2- Doğu Türklerinde 'm' harfi ile başlayan sözler batılılarda 'b' oluyordu. Mesela doğuluların 'men' , 'min' demesine karşılık batılılar 'ben' , 'bin' diyordu.  3- Doğulular 'değil' yerine 'ermes' dedikleri halde batılılar 'tegül' diyorlardı.  4- Mekan ve alet isimler de ayrı idi. Mesela doğulular 'bu turgu yer ermes' (bu duracak yer değil' diyorlar,batılılar ise 'bu turası yer tegül' diye söylüyorlardı.  5- Doğulularda 'y' ile başlayan kelimelerden çoğu batılılarda 'y' harfi olmaksızın veya 'c' ile başlamak suretiyle söyleniyordu.  Her ne olursa olun,ayrılık büyük değildi. Doğuluların konuştuğu lehçenin en doğrusu ve güzel Kaşgar ve çevrelerinde konuşuluyor ve buna Hakanlı lehçesi deniyordu.


  Türklerin İslâmiyeti Kabul Etmesi


  Türklerden bazıları daha Gök Türklerin son zamanlarında,yani sekizinci asrın ortalarında islâmiyeti kabul etmeye başlamışlardı. Bunlar bilhassa Abbasi imparatorluğunda paralı asker olmak için müslüman oluyorlardı. Bunların sayısı on binleri bulduğu ve bazan Abbasi devletinin başlıca kuvveti bunlar olduğu halde bile bu çağlarda Türklere müslüman olmuş diye bakılamaz. İslâm tüccarlarının Türkler arasına sokularak tesir yapmaları,din propagandacılarının faaliyeti pek az tesir yapıyor,müslüman olanlar Abbasi imparatorluğuna asker olmak için Türkistan'ı bırakarak ekseriya Anadoluya geliyor ve orada Bizanslılarla durmaksızın çarpışan islâm ordusunun en faâl unsuru oluyorlardı.  Türklerin yığın halinde islâmiyeti kabul etmeleri ilk önce 921 yıllarında oldu : Bugünkü Rus Avrupasının Ural dağlarına bitişik olduğu yerlerde yaşayana Bulgar Türkleri 920'de Abbasi halifesine elçiler göndererek kale yapacak mühendislerle din bilginleri istediler. Bu sayede İslâmiyet Bulgar Türkleri arasına girdi.  Asıl Türkistana gelince:Uygurların batısında ve Oğuzların doğusunda olmak üzere Kaşgar ve Yedisu ülkelerinde yaşayan ve Karahanlı hükümdar ailesinin reisliği altında bulunan Çiğil,Yağma,Tuhsı,Karluk Türkleri 925-940 yılları arasında müslüman olarak cihan mukadderatının değişmesine sebep oldular. Türkler müslüman olmasalardı herhalde dünyanın siyasi ve içtimai durumu bugünkünden başka türlü olacaktı. Bu Türklerin yığın halinde İslâmiyeti kabul etmelerine sebep Abbasi hükümeti tarafından takibata uğradıkları için Horasandan kaçan ve Türklerin arasında sığınan Ebû Müslim taraftarlarının daimi propagandası olmuştur. Fakat Türklerin ilk kabul ettiği islâmiyet öz müslümanlık olmayıp biraz şamanizmle,biraz da manihaizm ve budizmle karışık olan bir İslâmiyetti.
  Karahanlılar Devleti  Karahanlı hükümdar sülalesi eski Türğiş kağanlarının neslindendir. Türğişler , eski batı Gök Türklerinin en güçlü ve ehemmiyetli bir boyu olup son kağanlar hep bu boydan gelmişlerdir. Gök Türklerin yıkılmasından sonra bunların döküntüleri de Dokuz Oğuz, Uygurlara tâbi bir han olarak yaşamıştır. Abbasi halifesi Mansur (754 - 775) zamanında,Kaşgar ve Fergana hükümdarı olan ve adı iyice okunamayıp 'Kır Han' olması muhtemel bulunan hükümdar Bağdada 'Bayır Çur' adında bir elçi göndermiş ve halife ile siyasi münasebetlerde bulunmuştu. Bu elçi Bağdatta kendisine ısrarla teklif olunan müslümanlığı reddetmiş,kendi dininin kendisince daha değerli olduğunu söylemişti. 840 yıllarında da Bilge Bayınçur Han ve 893'te oğlu Tafgaç Oğulçak han,Abbasi imparatorluğuna tâbi olan ve maveraünnehirde bulunan Samanlılara hücum etmişlerse de bulunan Samanlılara hücum etmişlerse de püskürtülmüştür. Oğulçak Hanın kardeşi olan Bezir arslan Hanım oğlu Satuk Buğra Han zamanında Karahanlılar devlet şeklini almışlar ve İslâmiyeti kabul etmişlerdir. Satuk Buğra Han,büyük Türk hükümdarlarından birisidir. Hatırası Türkler arasında pek mukaddes olarak yaşamıştır. Samanlılardan bazı şehirler almış ve uzun zaman hükümdarlık ettikten sonra 955'te ölmüştür. Bu suretle Uygur devletinden başka ona sınırdaş olan yeni bir müslüman Türk devleti daha doğuyordu. Din aykırılığı bı iki Türk debletini düşman yapmakta gecikmedi.  Toğan Han (999-1014)'ın ilk hakanlık yılında Maveraünnehir tamamıyla fethedilerek Samanlılar devleti ortadan kaldırıldı. 1008 yılında Uygurlardan Hotan alınarak Uygur devleti daha doğuya doğru itilip küçültüldü. Karahanlılar batı ve doğudaki zaferlerden sonra cenuba da sarkmak istediler. Fakat belh civarında Gaznelilerle çarpışıp durdurdular. Gazneliler ordusunun Türkleri bu savaştan önce Karahanlılar ordusuna karşı Kaşgar Türkçesiyle Türküler söylemişlerdir. Toğan Han, gazneliler padişahı Sultan Mahmuda:'Sen Hint kafirleriyle,ben de Türk kafirleriyle savaşalım' teklifinde bulundu. Barıştılar.  Arslan Toğan han (1014-1024) Gazneliler 1019'da yine çarpıştı. Fakat yenildi. Yusuf Kadır Han (1024-1034) ise 1025 yılında Belh civarında Gazneli Mahmudla görüştü. İki büyük Türk hükümdarı ittifak ettiler. Yusuf Kadır Hanın kızını Gazneli Mahmudun oğlu Sultan Mes'udla evlendirdiler. İki devlet Buhara ve Semerkand havalisinde yaşayıp Karahanlı devletini pek de tanımayan Karahanlı prenslerine karşı müşterek bir siyaset kullanmayı kararlaştırdılar.  Karahanlı müslüman olmayan Türkler arasında İslâmiyeti yaymak için çok çalışıyorlardı. Buğra teğin Süleyman Arslan Han (1034-1047) zamanında şimdiki Kazakistan bozkırlarında oturan Türklerden 10000 kadar ev halkı müslüman oldu. (1043) Birkaç bin çadır halkı Türkte 1046 yılında müslüman olmamak şartı ile hükümdar hizmetine girdiler. Aynı yılda müslüman olmayan Türklerden 70.000 kişilik bir kuvvet Karahanlılara hücum etti. Süleyman Arslan Han 40.000 kişilik ordusuyla bunlara karşı parlak bir zafer kazanıp gazi ünvanını aldı. 1047-1049 yılları arasında hakanlık eden Yığan Tegin Mahmud Hanın asıl ehemmiyeti Selçuk devletinin ilk padişahı olan Tuğrul Beği ilk önceleri Mahmud Hanın mahiyetinde idi. Fakat o zaman Mahmud han Karahanlıların hakanı olmamıştı. Selçuk devleti kurulup kuvvetlenmesinden sonra Karahanlılar devletinin batıdaki ülkeleri yani Maverünnehir onların nüfuzunda kaldı. Burada karahanlılar ailesinden hanlar bulunuyor,fakat bu hanlar Selçuklerin hakimiyetini tanıyordu. Yani bugünkü siyasi ve mülki telâkkilere göre anlaşılmaz bir durum doğmuştu: Karahanlılar devletinin batı bölümleri görünüşte yine Karahnlılar tâbi olduğu halde Selçuk devletinin de himayesinde bulunuyor,Selçuk sultanları buradaki hanların inip çıkmalarına karışıyordu. On ikinci asrın ortalarına doğru da doğrudan Karahıtaylar çıkarak Karahanlıların ülkesiden girmişlerdi. 1141 tarihinde Semerkand civarındaki Katvan ovasında,büyük Selçuk devletinin son imparatoru Sultan Sancarla Karahanlıların müttefik orduları Karahıtaylara yenildiler. Böylelikle Karahanlılar devleti ortadan kalkmış oldu. Bu tarihten sonra da Karahanlılar neslinden bazı hanlar Maveraünnehirde yaşamışlarsa da Karahıtaylara ve daha sonra Harzemşahlara tâbiydiler. Hiçbir ehemmiyetleri yoktu.


  Karahanlılar Medeniyeti  Karahanlı ailesi kendilerini Afrâsiyâb yani Türklerdeki adı ile Alp Er Tunga neslinden sayıyorlardı. Afrâsiyâb , millâttan önce yedinci asra yani Sakalar zamanına ait olduğu için Karahanlıların bu 17 asırlık seceresine pek inanılamaz. Fakat bu rivayet Karahanlıların tamamen eski Türk kağanları ananesini güttüklerini gösterir. Teşkilâtlarına ve ananelerine göre Karahanlılar için 'eski Gök Türk devletinin islâmi bir şekilde devamıdır' denebilir.  Devletin başında bir hakan bulunuyordu. 'hakan' kelimesi eski 'Kağan' kelimesinin değişmiş şekli idi. Hakan ailesine mensup olan hanlar memleketin muhtelif parçalarını idare ediyorlardı. Bazan bu hanlar öldüğü zaman yerine oğulları geçiyor,bazan da bir han,ülkenin doüu bölümünü idare ederken sonra batı bölümüne tayin olunuyordu. Hakan bayrağı al ipek kumaştan yapılırdı ve dokuz tane idi.  Ordu,bütün Türk devletlerinde olduğu gibi mükemmeldi. Dağkarda ateş kuleleri bulunur,bunlarda ateş yakmak suretiyle düşmanın geldiğini haber verilirdi. Bu, o zaman için bir nevi telgraf vazifesini görüyordu.  Hakan ailesinden olan erkeklere 'tigin' denirdi. Gök Türklerde de tigin denildiğini yukarıda söylemiştik. Hakan ailesinde olan kadınlara 'hatun' denilirdi ki bu da Gök Türklerdeki 'katun' sözünün değişmiş bir şeklidir.  Hakandan sonra en büyük rütbe 'yuğruş'tu. Kumandanlara 'sü başı' , yüksek sivil memurlara 'tapukçu'denirdi. Memlekette posta teşkil'atı da vardı ki 'ulak' adını almıştı.  Karahanlılar çağında,Maveraünnehirdeki şehirler kat'i birer şekil almıştı: Şehrin dört cihetinde dört kapısı bulunur ve bu kapılardan birleşerek geniş bir meydan teşkil ederdi. Şehirlerde beğler,bilginler,tüccarlar kuvvetli bir şehir aristokrasisi teşkil ediyorlardı.  Karahanlılar Türkistan'a en büyük hizmetlerinden birisi tuğladan bina yapmalarıdır. Daha önceki devirlerde hükümdar sarayları bile tahtadan yapılırdı. Bundan dolayı o zamanlara ait hiçbir bina kalmamıştır. Karahanlılar ise saray,medrese,cami ve çarşılarını hep kâgir yaptırdılar. Bugün Buhara,Kaşgar,Balasagun,Yarkend gibi şehirlerde Karahanlılardan kalan mimari ederleri Türkistanın en eski eserleridir. Bunlardan en mühimi olan ve Buharanın en yüksek binası bulunan mescit cami ve minaresi 1127'de Kızıl Arslan Han tarafından yapılmıştır. Fakat 1920'de bolşevikler Buharayı istila ettikleri sırada bu çok eski minareyi topa tutarak mühim surette hasara uğratmışlardır.  Karahanlı hakanları da tıpkı eski Kun yabguları ve Gök Türk kağanları gibi hapsettirecekleri kimseleri kuyulara koydururları. Fakat bu kuyular herhalde bildiğimiz şekilde kuyu olmayıp ağzı geniş olan derin çukurlardan ibaretti. Hakanlardan Tuğrul Kara Han (1068-1084) meşhur islâm fakihlerinden Sirahsîyi böyle bir kuyuya hapsettirmişti. Rivayete göre bu bilgin meşhur fıkıh kitabını o kuyuda yazmıştır.  Karahanlılarda devletin resmi ili Türkçe idi. Resmi muamelelerde,yarlık yani fermanlarda Uygur yazısı kullanılırdı. İlim ve fikir hayatı ileri idi. Ülkenin doğu bölgesinde en büyük ilim merkezleri Kaşgar ve Balasagundu. Baı bölgesinde ise ilmi ve fikri hayat daha çok inkişaf etmişti. Maveraünnehirdeki şehirlerin hepsinde, bilhassa Semerkand ve Buharadaki medreselerde binlerce talebe parlak bir darülfünun hayatı yaşıyordu. Buharadaki islâm bilginleri bütün masrafları kendilerinden olmak üzere binlerce talebe okuturlardı. Gerek hakanlar ve gerekse hanlar şairleri himaye ederlerdi. Hâttâ acemce yazan şairler bile bu hanlardan ihsanlar alırlardı. Maveraünnehirde,Harzemşahlara tâbi olarak yaşayan ve 1212'de onlar tarafından öldürülen son Karahanlı hanı Kılıç Arslan Osman Hanın da acemce şiirleri vardır.


  Karahanlılar Çağındaki Türk Edebiyatının Nevilere Göre Tasnifi


  Daha eski çağlarda,Türk edebiyatı bütün millete birdn hitap ettiği ve Türkler araasında iş bölümü fazla olmadığı için 'bir nevi' edebiyat vardı. Uygurlar çağında bile,bugünkü bilgimize göre,Türk edebiyatını muhtelif nevilere ayırmaya pek de imkân yoktur. Hhalbuki Karahanlılar çağında Türk cemiyeti artık büyük bir iş bölümü ile muhtelif sınıfrlara ayrılmış,islâmiyetin tesiri de okumuşla halk yığını arasındaki ayrılığı bir aykırılık derecesine doğru götürmüştü. Bundan dolayı halk ile münevver tabaka zevk bakımından birbirinden oldukça ayrılmışlardı. İslâmiyetin tesiri ile de yeni bir dini edebiyat doğmuş,böylelikle Türke debiyatı başlıca dört nev'e bölünmüştür. Bu dört nevi şunlardır: Destani edebiyat,halk edebiyatı,dini edebiyat,klasik edebiyat. Şimdi birer birer bunları gözden geçireceğiz.


Benzer Konular

 1. TrabzonSpor TARİHİ
  Konu Sahibi ArJEST Forum Trabzonspor
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Şubat.2015, 18:34
 2. TARİHİ Hikayeler
  Konu Sahibi gogeselam Forum Tarih
  Cevap: 91
  Son Mesaj : 01.Mart.2012, 13:34
 3. 20. YÜZYIL TARİHİ ( Kronoloji )
  Konu Sahibi SiNaN32 Forum Yirminci Yüzyıl Tarihi
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Nisan.2009, 17:48
 4. YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ..
  Konu Sahibi LiLaS Forum Siyasi Tarih ve İzm'ler Sözlüğü
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Ocak.2009, 22:14
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Ocak.2009, 01:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
dini sohbet, islami forum, muhabbet.org, ingilizce kursu, kapadokya balayı sesli chat, yakın tatil yerleri, Egepen Ankara