1. KROMOZOMLARIN KİMYASI

Kromozomların DNA, RNA, histon ve proteinden oluştuğu gösterilmiştir. Soma hücrelerinde 6 x 10~9, sperma ve yumurta çekirdeklerinde ise 3x10~9 miligram DNA'nın olduğu saptanmıştır. Poliployit hücrelerde DNA miktarı poliployidinin derecesine uygun olarak daha fazla bulunur. Belirli bir organizmadaki DNA ve histon miktarı, kural olarak bütün hücrelerinde ayrıdır. Buna karşılık RNA miktarı ve bazı proteinler hücreden hücreye değişiklik gösterir. DNA'nın miktarı gen sayısına uygunluk gösterir; böylece bir hücredeki yada gametteki nukleotit sayısı ve dolayı­sıyla gen sayısı tahmin edilebilir.
Kromozomlar, deoksiribonukleaz enzimjyle muamele edildiğinde, DNA'ları parçalanır ve ortadan kalkar; yalnız kromozomların taslakları kalır. Buna karşılık, kromozomlar proteolitik enzimlerle muamele edildiğinde, dıştaki matriks kısımları ortadan kalkar. Bu bize, kromozomların proteinlerden yapıldığını ve DNA'larının ise içlerindeki lokuslar da yer aldığını gösterir. DNA ile kromozom proteinleri, Ca ve Mg gibi iki değerlikli katyonlarla birbirlerine bağlanmıştır. Bu katyonlar EDTA ile kromozomlardan dışarıya alınırsa, çekirdek asitleriyle proteinler birbirlerinden ayrılır.