Lâ ilâhe illALLAH, Kelıme-i Tevhidinin anlamı; ;ALLAH;tan başka tapılacak kimse yoktur; anlamındadır. İslam dininin temel kurallarından birisidir. La ilahe illALLAH MUHAMMEDün Rasulüllah demeyen (dil ile ikrar kalp ile tasdik etmeyen ) kimse Müslüman olamaz. Lâ ilâhe illALLAH kelimei tevhidini MUHAMMEDün Rasulüllah kelimesi tamamlar. İkisi beraberdir. Hz MUHAMMED ALLAHın kulu ve rasulüdür, (elçisidir) anlamındadır.

Kelime-i Tevhîd kalplerin pasını siler ve nurlandırır. Kelimei Tevhîd ile ALLAH;ı zikir ve ALLAHı zikir ile de kalplerin huzur ve rahatı hakkında birçok ayetler ve hadisler mevcuttur.

"ALLAH-u Teala buyuruyor: LA İLAHE İLLALLAH benim kalemdir. Bu kaleden içeri giren kişi benim azabımdan emin olur.

; "ALLAH'ı çokca zikreden erkekler ve ALLAH'ı çokca zikreden kadınlar; ALLAH bunlar için bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır." (Ahzab Suresi - 35)
; ;Dikkat edin, Kalpler ancak ALLAH;zikretmekle tatmin olur; (Rad suresi 28)

Müslümanın her fırsatta söylemesi gereken Kelime-i tevhidin fazileti, sevabı bereketi çoktur. Yine Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

; (La ilahe illALLAH diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [Bezzar]

; ALLAH katında amellerin en kıymetlisi ;Lâ ilâhe illALLAH demektir.

; ALLAHı zikretmenin en faziletlisi ;Lâ ilâhe illALLAH; demektir.

; ;Lâ ilâhe illALLAH demek doksan dokuz belayı önler, bunların en hafifi de üzerinizdeki sıkıntının kalkmasıdır.

; ;Lâ ilâhe illALLAH; diyen kimseyi işlediği günahlardan dolayı kafir diye suçlamayın. ;Lâ ilâhe illALLAH; diyen kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur.

; ;Lâ ilâhe illALLAH; diyen kimse bela ve sıkıntılarından kurtulur.

;Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse ihlasla (samimi olarak ; içinden gelerek ) Lâ ilâhe ilALLAH diyen kimsedir.

;Benim ve diğer Peygamberlerin zikrettiği en üstün kelime,;Lâ ilâhe illALLAH sözüdür.

; La ilahe illALLAH;ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! [Taberani]

; (Günde yüz defa La ilahe illALLAH diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]; " Cenabı-ı Hak (C.C.) şöyle buyuruyor: İzzetim, Celalim ve Rahmetim hakkı için "Lâ ilâhe illalah" Diyen kimseyi ateşe koymayacağım.";Lâ ilâhe illALLAH; diyen kimsenin günahları silinir ve yerine o kadar da sevap yazılır;;Lâ ilâhe illALLAH; kelimesi cennetin anahtarıdır.;Lâ ilâhe illALLAH diyen kimse sözünde sadık ise (samimi ve halis bir kalp ile söylerse) bütün günahları affedilir.; Ölüm halindeki kimseye Lâ ilâhe illALLAH; söylemesini tavsiye ediniz ve onları Cennetle müjdeleyiniz. Şeytanın insana en yakın olduğu vakit bu andır.; Ağır hastayı ;Lâ ilâhe illALLAH; demeye zorlamayın, sadece telkin edin.; Son sözü ;Lâ ilâhe illALLAH; olan kimse, ruhunu kolay teslim eder ve ;Lâ ilâhe illALLAH; kelimesi kıyamet günü onun karşısına bir nur olarak gelir.;Lâ ilâhe illALLAH zikri, derin bir ihlas ve samîmiyet ister. ;Kırk gün ihlas ve samimiyetle ibadet eden kimsenin kalbinden diline hikmet pınarı akmaya başlarKelime-i Tevhîdin hatmi 70.000 dir. Yetmiş bini tamamlamaya hatmi tehlil denir. Ne niyetle yetmiş bine tamamlanırsa Yüce Mevla icabet eder.,