1-) Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?

A) Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B) Zeka ölçütü
C) Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D) Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E) Karar verme sürecindeki rolü


2-) Bilgisayar belleklerinde kullanılan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CPU
B) BAYT
C) ROM
D) GİGAHERTZ
E) HERTZ

3-) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?

A) Bellek
B) Donanım
C) Program
D) İşlemci
E) Yazıcı

4-) Başlık çubuğunun sağ üst köşesinde yer alan ve [x] sembolü ile ifade edilen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Simge durumuna getir
B) Önceki boyut
C) Ekranı kapla
D) Ekranı kapat
E) Kapat

5-) Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesi aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?


A) Dosya
B) Düzen
C) Biçim
D) Araçlar
E) Pencere

6-) MS Word programında, standart araç çubuğunda yer alan disket simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Kapat
B) Yazdır
C) Yeni sayfa aç
D) Kaydet
E) Baskı önizleme

7-) Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesaplamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Microsoft World
B) Microsoft Excel
C) Microsoft Acces
D) Microsoft Power Point
E) Microsoft Outlook

8-) Power Point programında asıl slayt seçeneğine hangi menü aracılığı ile ulaşılır?

A) Dosya
B) Düzen
C) Görünüm
D) Slayt gösterisi
E) Ekle

9-) Paint programında bir resme yazı eklemek için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır?

A) Seç
B) Büyüteç
C) Metin
D) Dikdörtgen
E) Çokgen

10-) Access veri tabanı yönetim sisteminde ilk defa bir veri tabanı oluşturmak için hangi komut kullanılmalıdır?

A) Yeni
B) Aç
C) Kaydet
D) Tasarla
E) Formlar

11-) Bir ağın diğerine fiziksel olarak bağlandığı noktada bulunan cihazların genel adı nedir?

A) Yönlendirici
B) İletişim Cihazı
C) Bilgisayar Ağı
D) Omurga
E) Ağ İşletim Sistemi

12-) Aşağıdakilerden hangisi ağdaki bir bilgisayarın adını oluşturan alan adı tiplerinden, askeri kurumlar için kullanılan alan adı tipidir?

A) EDU
B) COM
C) NET
D) MIL
E) COM

13-) "Telnet" kavramı aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?


A) Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanındaymış gibi kullanmayı sağlayan bir internet programıdır.
B) İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan programdır.
C) Bir ağ ortamında bilgilerin depolanması, biçimlendirilmesi, gösterilmesi ve geri çağırılması için evrensel olarak kabul edilmiş standartlardan oluşmuş bir sistemdir.
D) Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine genellikle ücretsiz ya da çok düşük bir ücret karşılığında sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan bir arayüzdür.
E) İnternet izleyicisi üzerinde çalışabilen programların yazıldığı bir programlama dilidir.

14-) Herhangi bir işlemin tamamlanması ya da bir problemin çözümüne sonlu sayıda adım sonucunda ulaşılmasını sağlayan kurallar kümesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Sistem
B) Bilim
C) Süreç
D) Algoritma
E) Otomasyon

15-) Kişisel bilgisayarlar hangi yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır?


A) 1950'li yıllar
B) 1960’li yıllar
C) 1970’lı yıllar
D) 1980’li yıllar
E) 1990’li yıllar

16-) Bir disketin kapasitesi kaç megabayttır?


A) 2
B) 3,5
C) 0,76
D) 2,8
E) 1,44

17-) Bilgisayar sisteminin elle tutulan, gözle görülen maddi unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Donanım
B) Yazılım
C) Masaüstü
D) Program
E) İşletim sistemi

18-) Bilgisayardan silinerek geri dönüşüm kutusuna gönderilen nesneler geri alınmak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?


A) Geri getir
B) Geri gönder
C) Yeniden yükle
D) Tümünü geri yükle
E) Geri yükle

19-) Büro yazılımları açıldığında ekranda görülen pencerede kaç tane kapatma [x] düğmesi yer alır?


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

20-) Aşağıdaki menülerden hangisi büro yazılımları arasında sayılan Excel programına özgüdür?

A) Dosya
B) Tablo
C) Araçlar
D) Biçim
E) Veri

21-) Slayt görünümünü aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlamaktadır?

A) Slayt ekranın tümünü kaplamaktadır, anahat program menüleri ve diğer araçlar görünmez.
B) Slayt bölümü ekranı kaplamaktadır, anahat dar bir alandadır, menülerle diğer araçlar ekrandadır.
C) Notlar ve slayt bölümü küçültülerek, anahat bölümü daha geniş bir şekilde ekranı kaplamaktadır.
D) Oluşturulan tüm slaytlar sıralı bir şekilde ekrandadır, anahat ve notlar bölümü görülmez.
E) Notlar bölümü ön plandadır, slayt ve anahat daha küçük bir yer kaplar, program menüleri ve diğer araçlar görünmez.

22-) Piksel tabanlı görsel yaratımında ve düzenlenmesinde en basit kullanıma sahip program aşağıdakilerden hangisidir?


A) Paint
B) Adobe Photoshop
C) Corel Photo
D) CorelDraw
E) Paint

23-) Belli bir amaca ulaşabilmek için gerekli ve birbiriyle ilişkili tabloların tamamına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alan
B) Tablo
C) Veri Tabanı
D) Hesap Tablosu
E) Doküman

24-) Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir kaynağı kendi üzerinden ağ kullanıcılarının kullanımına açan cihazdır?

A) Ağ Yazılımı
B) Ağ Bağlantıları
C) Ağ Kaynak Sağlayıcısı
D) İletim Ortamı
E) Bilgisayar Ağı

25-) Bir internet protokolü (IP) numarası kaç rakam grubundan oluşur?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

26-) Elektronik posta kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Elektronik posta adresi olan ve internete ulaşabilen herhangi bir insanla iletişim kurulabilir.
B) Gönderilen elektronik posta uygun koşullarda birkaç dakika içinde yerine ulaşır.
C) İnternete ulaşılabilen her yerden elektronik postalar okunabilir.
D) Elektronik posta imkanından faydalanmak için bir elektronik posta adresinin olması şart değildir.
E) Posta kutusuna gelen elektronik postalar istenildiği zaman okunulabilir.

27-) Sistem analizi ve sistem tasarımında, kontrol listeleri aşağıdaki aşamalardan hangisinde oluşturulur?


A) Ön araştırma
B) Sistem analizi
C) Sistem tasarımı
D) Sistem geliştirme
E) Geliştirilen sistemin uygulamaya konulması

28-) Bilgiyi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların toplamına ne ad verilir?

A) Bilgi teknolojileri
B) Bilgi birikimi
C) Teknoloji
D) Bilgisayar
E) Bilgi işlem

29-) Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dili programı değildir?

A) Birleştirici diller
B) Programlama dilleri
C) Derleyiciler
D) Yorumlayıcılar
E) Kullanıcılar

30-) Bilgisayarda saatin görüntülendiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kenarlık alanı
B) Başlık alanı
C) Hızlı başlat alanı
D) Kaydırma alanı
E) Durum alanı

Cevaplar:


1-) E
2-) B
3-) C
4-) E
5-) A
6-) D
7-) B
8-) C
9-) C
10-) A
11-) A
12-) D
13-) A
14-) D
15-) D
16-) E
17-) A
18-) E
19-) B
20-) E
21-) B
22-) A
23-) C
24-) C
25-) C
26-) D
27-) B
28-) A
29-) E
30-) E