Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

Eski Türkçe olduğu için bulmakta zorlanıyorum yardım eder misiniz?