Ambigram, 180º çevrildigi zaman yine aynısı okunan yazı yöntemine verilen isim.Ambigram, diğer bir deyişle tersine çevirme (inversion) , sunulduğu şekliyle okunabildiği gibi, tam tersine çevrildiğinde de okunabilen grafiksel figürlerdir. Douglas R. Hofstadter ambigramı "2 farklı okunuşu, birbirinin aynı eğrileri tıkıştırmak için yöneten bir kaligrafik dizayn" olarak tanımlamıştır. (wiki)

Bu da Geçer Yahu'nun Ambigram tarzında yazımı