KEMAL'İM

Gerilerde kaldı devrin
Uyan da bak gör Kemal'im!
İçindeyiz tam da Sevr'in
Uyan da bak gör Kemal'im!
XXX
Hedefleri şimdi ordu
Ocaklarda sanki kordu!
Yandaşları hayra yordu
Uyan da bak gör Kemal'im!
XXX
Farkı yoktur yurdun inden
Kükrüyorlar artık kinden.
Beslendiler sahte dinden
Uyan da bak gör Kemal'im!
XXX
Karanlıklar bastı yurda
Dağlar kaldı ite kurda.
Fırsat kollar hain surda
Uyan da bak gör Kemal'im!
XXX
Bir topladı bin attılar
Din aldılar din sattılar.
Aşımıza kin kattılar
Uyan da bak gör Kemal'im!
XXX
Ey! Gençliğin düştü derde
Gözlerinde çekik perde!
Aydınların hep içerde
Uyan da bak gör Kemal'im!
XXX
Hiç kalmadı senden eser
Yerlerinde yeller eser.
Ne sap döner ne de keser
Uyan da bak gör Kemal'im!
XXX
Ben Feyzi'yim kaldık yetim
Ses duyurmak tüm niyetim.
Başka yoktur şikâyetim
Uyan da bak gör Kema'lim!

Feyzullah SEÇKİN