İngilizce'de Karşılaştırmalar


Türkçe'de “mukayese, karşılaştırma” demektir. Her dilde olduğu gibi Inglizce’de de sıfat ve zarflar her biri kendi arasında mukayese edilenilir. Önemli iki mukayese yapısı vardır. Birincisi “daha” anlamında olan “comperative”, ikincisi bir grup içinde “en iyi” anlamında”superlative” yapısıdır.Sıfatlarda Mukayese

Sıfatlarda mukayese hece sayısına göre yapılır. Bu yüzden tek heceli sıfatlarda, ikiden fazla hecelilerde ve iki hecelilerde olmak üzere maddelere ayırarak konuyu işliyeceğiz.


1.) Tek Heceli Sıfatlarda
Tek hecelilerde comperative “er”, superlative “the .........est” ekleri ile yapılır.
Adjective (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Hıgh (yüksek) hıgher (daha yüksek) the highest (en yüksek)
Dark (koyu) darker (daha koyu) the darkest (en koyu)
Tall (uzun) taller (daha uzun) the tallest (en uzun)
Brave (cesur) braver (daha cesur) the bravest (en cesur)

örnek: Ahmet is taller than Tarık (Ahmet Tarıktan daha uzundur)

2.) İkiden Fazla Heceli Sıfatlarda
Ikiden fazla heceli sıfatlarda comperative “more”, superlative “the most” ekleri ile yapılır.

Adjective (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Expensive (pahalı) more expensive (daha pahalı) the most expensive (en pahalı)
Interested (ilgili) more interested (daha ilgili) the most interesred (en ilgili)
Frightening (ürkütücü) more frightening (daha urkütücü) the most frightening (en ürkütücü)

Örnek: Computer is more expensive than telephone. (Bilgisayar telefondan daha pahalıdır)

3.) Iki Heceli Sıfatlarda
İki heceli sıfatlarda durum biraz daha karmaşıktır. Bunlardan üç tanesi tek heceliler gibi “er ve the.....est” ekleri ile diğerleri “more ve the most” ekleri ile yapılır.

Narrow (dar) narrower (daha dar) the narrowest (en dar)
happy (mutlu) happier (daha mutlu) the happiest (en mutlu)
Simple (basit) simplier (daha basit) the simpliest (en basit)
Wide (geniş) wider (daha geniş) the widest (en geniş)

Örnekler:

This camera is more expensive than yours. (Bu kamera sizinkinden daha pahalıdır.)

Bmw is faster than Mercedes (Bmv Mercedesten daha hızlıdır)

Ferrari i the most expensive car of all world cars. (Ferrari dünyadaki bütün arabalardan en pahalısıdır)

Said is the happiest in the clasroom (Said sınıftaki en mutlu kişidir)

Konya is the widest city in Turkiye (Konya Türkiye'deki en geniş şehirdir)

My son is the most intelligent student in the classroom. (Oğlum sınıftaki en çalışkan öğrencidir.)Eğer kıyas, kişinin bulunduğu yere (konuma) göre ise “in” edatı kullanılır.

My son is the most intelligent student of all his friends. (Oğlum arkadaşlarından en çalışkan olan öğrencidir.) Eğer kıyas, kişinin emsalleri arasında ise “of” edatı kullanılır.


Düzensiz Sıfatlarda Comparision

Daha önce anlatılan comparision yapısına uymayan sıfatlara “düzensiz sıfatlar” denir. Bunlarda comparision için“er - the.....est veya more - the most” yerine farklı sözcükler türetilmiştir.Adjective (yalın) Comperative (üstünlük) Superlative (en üstünlük)
Good (iyi).... better (daha iyi).... the best (en iyi)
Bad (kötü).... worse ....the worst
Many, much (çok).... more.... the most
Little(az).... less (daha az) the least (few kurallıdır)
Old (yaşlı)....older (daha yaşlı) the oldest (en yaşlı)
..................elder ....the eldest (kardeşler arasında)
Far (uzak)... farther ....the farthest (mesafe olarak)
....further... the furthest (soyut olarak)

Said is good student (Said iyi öğrencidir)
Said is better than Şahin (Said Şahinden daha iyidir)
Said is the best student in the clasroom. (Said sınıftaki en iyi öğrencidir)

Not-1: Özellikle ilk dördü çok önemlidir. Iy bilmek gerekir.

He is the oldest student in the classroom. (O sınıftaki en yaşlı öğrencidir.)
She is my elder sister. (O benim ablamdır.)
This is the best film I have so far watched. (Bu film şu ana kadar izlediğim en iyi filmdir.)
Superlative, present perfect ve şu ana kadar ifadelerine dikkat ediniz.
This study is not worse than the previous one. (Bu çalışma öncekinden daha kötü değildir.)


Not-2 : konuyu daha iyi öğrenmek için küçük bir oyun (200 kilobayt) Flash dosyasıdır

TıkLa İndir