“Enough” sözcüğü sıfat ve zarflarla kullanıldığında yeterlilik bildirir. Bu sözcük sıfat ve zarflardan sonra gelir. Kendisinden sonra fiil alacak ise “to” mastarı ile birlikte kullanılır.

John is strong enough to carry two suitcases. (John iki bavul taşıyacak kadar güçlüdür.)

I can run fast enough to catch the bus. (Otobüsü yakalayacak kadar hızlı koşabilirim.)

They are clever enough to understand you. (Onlar seni anlayacak kadar akıllıdır.)

Is the teacher speaking slowly enough to write words? (Öğretmen kelimeleri yazacak kadar
yavaş konuşuyor mu?)