Bazı bağlaçlar, “ve” anlamına gelerek bulundukları cümlelere “ek olarak” anlamı katarlar. Bu bağlaçlar, daha önceden söylenenlere bir şey katmak ya da bir önceki düşünceyi destekleyen bir düşünce eklemek için kullanılırlar.

Bu şekilde kullanılan bağlaçlar şunlardır:

also furthermore moreover
besides in addition

Bu bağlaçların kullanıldığı cümleler iki şekilde yazılabilir:

also
besides
CÜMLE ; furthermore , CÜMLE
in addition
moreover

Also
Besides
CÜMLE . Furthermore , CÜMLE
In addition
Moreover

Ayça can sing very nice songs; also, she can dance very well. (Ayça çok güzel şarkılar söyleyebilir; aynı zamanda, çok güzel dans edebilir.)

The film was not frightening. Besides,it was too long and boring. (Film korkunç değildi. Ayrıca, çok uzun ve sıkıcıydı.)

A good footballer must know how to score a goal; furthermore, he should be strong. (İyi bir futbolcu, nasıl gol atıldığını bilmesi gerekir; aynı zamanda, güçlü olmalıdır.)

The robbers stole all of the money.In addition, they killed two policemen. (Soyguncular bütün parayı çaldılar. Buna ek olarak, iki polisi öldürdüler.)

I am too tired to play tennis; moreover, I have a lot of work to do. (Tenis oynamak için çok yorgunum; bunun da ötesinde, yapacak çok işim var.)